Tillbaka till föregående sida

Foto: Fredrik Andersson/Unsplash
27
Okt

Seminarium: Hur säkrar vi demokratin?

2022-10-27 (kl. 14:00 - 15:30)
TCO-salen, Linnégatan 14, Stockholm

Anmäl dig via länkarna nedan för att följa seminariet fysiskt eller digitalt torsdagen den 27 oktober. Till skillnad från Folk och Försvars tidigare seminarier kommer det inte finnas möjlighet att se seminariet i sin helhet i efterhand via Folk och Försvars hemsida. Utvalda delar av seminariet kommer dock att publiceras på Folk och Försvars Youtubekanal i efterhand. 

Idag lever endast 13 procent av världens befolkning i demokratier. Pandemin, förtryck mot demokratirörelser runt om i världen och kriget i Ukraina är exempel på en global utveckling där antalet autokratier ökar och där sårbarheter mot befolkningens demokratiska fri- och rättigheter blir alltmer tydliga. I sitt slutbetänkande från 2022 sammanfattar den regeringstillsatta kommittén ”Demokratin 100 år” att den svenska demokratin är stark, däremot kräver demokratin ständigt underhåll och utveckling.

I antologin ”Demokratisk säkerhet” från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) presenterar flera forskare några av de grundläggande hot och utmaningar som kan påverka samhällets sammanhållning och funktioner. Det handlar om en bred och komplicerad hotmiljö som inbegriper både statliga och icke-statliga aktörer, liksom organiserade nätverk och enskilda individer. Det handlar bland annat om främmande makter som genom olika försök till påverkan och desinformation vill underminera förtroendet för demokratin hos medborgarna och förstärka polarisering och misstro mellan grupper.

Det finns även nätverk och organisationer i Sverige, exempelvis våldsbejakande grupperingar, som utifrån ideologier och politiska mål vill omkullkasta det demokratiska styrelseskicket och ersätta det med ett system i enlighet med deras värderingar och ambitioner. Konspirationsteorier har länge cirkulerat genom historien men med hjälp av digital teknik och sociala medier är förutsättningarna bättre än någonsin för att nå ut till en större grupp människor. Utifrån en svensk kontext har flera konspiratoriska narrativ handlat om budskap där Sverige är en förtryckande och genomkorrupt stat, något som inte minst fick fotfäste till följd av pandemins spår samt vaccineringen mot covid-19.

För att kunna skydda och stärka vår demokrati krävs det en förståelse för demokratins sårbarheter. Samtidigt är det viktigt att förstå kopplingen mellan demokrati och säkerhet, samt hur vi kan motverka demokratiskadlig verksamhet utan att begränsa eller inskränka demokratiska rättigheter och principer.

I det här seminariet kommer Folk och Försvar tillsammans med FOI  att presentera viktiga delar ur antologin ”Demokratisk säkerhet” för att tydliggöra demokratins skyddsvärden och dess koppling till svensk säkerhet. Under seminariet kommer vi också fokusera på samhällets roll och ansvar för att skydda demokratins värden i Sverige samt vilka utmaningar som institutioner såväl som samhället i stort står inför.

Välkomna!

PROGRAM

14:00 Inledning
Hanna Waerland-Fager, programansvarig, Folk och Försvar

14:05 Demokratins skyddsvärden i en globaliserad verklighet
Anders Strindberg, redaktör för antologin ”Demokratisk säkerhet” och förste forskare vid FOI

14:20 Vikten av tillit
Ida Selbing, doktor i psykologi och forskare vid FOI

14:35 Konspiratoriska narrativ som våldsideologi
Hannah Pollack Sarnecki, fil.dr  i socialantropologi och forskare vid FOI

14:50 Gemensam frågestund
Talare från föregående punkter

15:00 Panelsamtal: Samhällets motståndskraft och framtidsutsikter
Hugo Wester, undervisningsråd vid Skolverket
Magnus Sjöberg, chef för det taktiska rådet vid Nationella operativa avdelningen (NOA), Polismyndigheten
Torbjörn Sjöström, VD för Novus

15:30 Seminariet avslutas 

Anmälan till att delta fysiskt på seminariet.

Anmälan att följa seminariet online – livesändningen

Upptäck fler kalenderhändelser