Tillbaka till föregående sida

Foto: Markus Spiske/Unsplash
Se seminariet
23
Mar

Hur ser arbetet ut med Sveriges nästa nationella säkerhetsstrategi?

2021-03-23 (kl. 09:00 - 11:20)

Förra mandatperioden presenterades Sveriges första nationella säkerhetsstrategi. I strategin görs en samlad redovisning av Sveriges syn på säkerhet i vid bemärkelse. Den utgår från de nationella intressen som ska vara vägledande för synen på vår säkerhet, för det bredare säkerhetsarbetet och redovisar de primära statliga, icke-statliga och transnationella hot som utmanar oss. Den tar ett helhetsgrepp på den komplexa omvärldsmiljö våra beslutsfattare har att förhålla sig till och presenterar en rad åtgärder som kan och bör vidtas för att värna Sveriges säkerhet.  

Det är snart fem år sedan den nuvarande nationella säkerhetsstrategin publicerades. Under den relativt korta perioden har trendlinjerna i världspolitiken varit mot ökade spänningar och splittringar. Det är något som har accelererats av coronapandemin. Nu har man i Regeringskansliet påbörjat arbetet med att ta fram nästa strategi. Målet är att det ska bli ett styrande strategiskt dokument för svensk nationell säkerhet.   

Att nå den ambitionen kräver ett gediget berednings- och förankringsarbete. De allra flesta europeiska stater har egna säkerhetsstrategier som styrnings- och samordningsdokument för arbetet med nationell säkerhet. Sådana strategier måste anpassas efter en stats existerande politiska system och förvaltningsmodeller. Det finns således inte en “onesize-fits-all”-modell när det kommer till nationella säkerhetsstrategier. Dock är det viktigt att inkludera ett EU-perspektiv.   

Folk och Försvar kommer under våren att anordna en serie seminarier och andra aktiviteter för att uppmärksamma de utrikes- och säkerhetspolitiska vägval Sverige står inför. Frågor som kommer belysas är bland annat hur Sverige ska förhålla sig till trender inom ny teknik där vi ser allt större geopolitiska maktkamper. I det här första seminariet i den serien kommer vi att titta på konceptet med den nationella säkerhetsstrategin.  

Hur ska man utvärdera den nuvarande nationella säkerhetsstrategin? Hur kan vi integrera ett EU-perspektiv i Sveriges säkerhetsstrategier? Går det att göra nästa nationella säkerhetsstrategi till ett styrande strategiskt dokument för svensk nationell säkerhet? Vad kan vi lära från andra staters arbete med säkerhetsstrategier? Dessa och andra frågor kommer diskuteras på seminariet om nästa nationella säkerhetsstrategi.  

Seminariet görs i samarbete med statsrådsberedningen. 

Anmäl dig till seminariet här.

Program

09:00 Introduktion

Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig, Folk och Försvar

09:05 Arbetet med nästa nationella säkerhetsstrategi 

Karin Wallensteen, statsministerns statssekreterare i utrikes frågor, Statsrådsberedningen

09:25 Nästa säkerhetsstrategi i en nationell kontext 

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan

09:45 Att inkludera det europeiska perspektivet i strategiarbetet  

Björn Fägersten, programchef och seniorforskare, Utrikespolitiska institutet

10:05 PAUS 

10:15 Tankar om nästa nationella säkerhetsstrategi – innehåll och implementering 

Annika Nordgren Christensen, rådgivare och konsult, Tjäderns Byrå AB

10:35 Perspektiv från Storbritannien 

Judith Gough, ambassadör, Storbritannien

10:55 Perspektiv från Finland

Ari Evwaraye, strategichef på Inrikesministeriet, Finland

11:20 Slut 

Upptäck fler kalenderhändelser