Tillbaka till föregående sida

Foto: Pavel Kazachkov, commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_kremlin_(15999416714).jpg
Se seminariet här
17
Aug

Hur ska vi förhålla oss till Ryssland?

2022-08-17 (kl. 14:00 - 15:30)
Linnégatan 14, Stockholm & Youtube

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina innebär en ruptur i relationen mellan Ryssland och västvärlden. Det har lett till omfattande skiften och omprövningar i europeisk och transatlantisk säkerhetspolitik. Sverige och Finland har fattat beslut om att söka Natomedlemskap, Tyskland har påbörjat en omfattande militär förstärkning, och EU, USA och flera andra internationella aktörer har introducerat kraftiga sanktionspaket riktade mot Ryssland.

Det ryska angreppet mot Ukraina är fortsättningen för en utveckling som har pågått i flera år – om inte decennier – där president Vladimir Putin successivt har utmanat, såväl retoriskt som i praktisk handling, den europeiska säkerhetsordningen. Det vi befinner oss i nu beskrivs av många analytiker som ett nytt kallt krig där ett alltmer internationellt isolerat Ryssland är redo att använda hela sin säkerhetspolitiska verktygslåda för att påtvinga omvärlden sin vilja.

Det finns inget som pekar på att det här är en snabbt övergående säkerhetspolitisk kris. Snarare talar det mesta för att det här är en utdragen ideologisk-politisk konflikt som kommer att fortgå under överskådlig tid. Det väcker frågan om hur Sverige tillsammans med våra allierade och partnerländer ska agera för att artikulera och verkställa en långsiktig strategi för att värna om säkerhet och fred i Europa där småstaters suveränitet och mänskliga rättigheter respekteras.

För att adressera det här frågekomplexet bjuder Folk och Försvar in till ett seminarium om vad som bör vara den långsiktiga relationen mellan väst visavi Ryssland. Vi kommer att ta del av militärstrategiska analyser, historiska perspektiv och säkerhetspolitiska bedömningar om vad som är rätt väg framåt. Det kommer adressera frågor såsom “Vilka är våra mål i den här strategiska konfrontationen?” “Hur ska vi nå de målen?” “Vilka medel behövs?”

Program

14:00 Introduktion

Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig, Folk och Försvar

14:05 Framtiden för rysk inrikespolitik

Maria Engqvist, analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut

14:20 Rysk säkerhetspolitik efter kriget

Carolina Vendil Pallin, forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut

14:35 Den ekonomiska utblicken

Torbjörn Becker, direktör, Stockholm Institute of Transition Economics

14:50 Konsekvenser för global multilateralism

Cecilia Tengroth, generalsekreterare, Svenska FN-förbundet

15:05 Diskussions- och frågestund

15:30 Seminariet avslutas

Anmälan till fysisk medverkan på seminariet.

Anmälan till digital medverkan på seminariet.

Upptäck fler kalenderhändelser