Tillbaka till föregående sida

Foto: Levi Meir Clancy, Unsplash
Se seminariet här
25
Mar

Hur skapar vi fred i en konfliktfylld värld?

2024-03-25 (kl. 10:00 - 11:30)
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Världen idag är präglad av konflikt och krig. Krigen i Ukraina och Gaza/Israel har skördat tusentals offer och påvisat en stor brutalitet. Parallellt med detta har kriget i Sudan har lett till en humanitär katastrof. Dessutom präglas konflikter idag av att de pågår väldigt länge och är svårlösliga. Detta markeras tydligt i att det är över tio år sedan ett internationellt förhandlat fredsavtal avslutat en konflikt och pågående processer som Libyen, Syrian och Jemen har alla kollapsat eller fryst fast. I en värld som präglas av konflikt och krig, behövs det nya fredsskapande metoder för att skapa fred i världen?

Samtidigt präglas världen av fler och komplexa hot mot säkerhet och fred. Klimatförändringar skapar konkurrens om resurser, nya virus skapar pandemier, auktoritära styren skapar förtryck. Två miljarder människor beräknas leva i konfliktdrabbade områden och människor på flykt på grund av krig och konflikt är fler än någonsin. SIPRI slår fast i sin rapport Environment of Peace från 2022 att kombinationen av att världen står inför en säkerhetskris (fler konflikter än någonsin i en osäker värld) och en klimatkris skapar en kombinerad kris där människor och samhällen utsätts för fler och nya risker. De länder som märker av klimatförändringarnas konsekvenser mest är även de mest konfliktkänsliga länderna. Hur kan vi skapa fred i en allt mer osäker värld?

Sverige bidrar genom Folke Bernadotteakademin till att stödja internationellt fredsfrämjande arbete. Hur går detta arbeta till i praktiken och försvåras detta arbete av en allt mer konfliktfylld och osäker värld?

Program

Moderator: Simon Jernberg, Folk och Försvar

10.00 Inledning
Simon Jernberg, Programansvarig Globala säkerhetstrender Folk och Försvar

Vad är status för fred i en konfliktfylld värld?
Isak Svensson, Professor vid Uppsala Universitet

Hur skapas fred i en alltmer osäker värld?
Jannie Lilja, Director of studies at SIPRI

Sveriges arbete för fredsfrämjande och fredsförebyggande
Per Olsson Fridh, Generaldirektör Folke Bernadotteakademin

Gemensamma frågor från publiken

11.30 Seminariet avslutas

Kaffe serveras från 09.30

Seminariet kommer gå att följa live online eller i efterhand via den här sidan eller direkt på vår Youtube-kanal.

Anmäl dig nedan om du vill delta fysiskt på plats.

Upptäck fler kalenderhändelser