Tillbaka till föregående sida

Foto: Dave Herring/Unsplash
Se seminariet här
10
Maj

Israel-Palestina-konflikten – en osäker framtid till mötes?

2021-05-10 (kl. 10:00 - 11:15)

Anmäl dig till seminariet här

År 1947 antog FN:s generalförsamling en resolution om att Palestina skulle delas i en judisk och en arabisk stat och efter ett år av oenighet och våldsupptrappning utropades den självständiga judiska staten Israel. Över tid har de territoriella motsättningarna mellan Israel och Palestina, samt flera arabiska grannländer, utvecklats till en komplex och mångbottnad konflikt som i många årtionden har präglats av krig, politiska motsättningar och misslyckade fredsförhandlingar. Idag, över 75 år senare, har FN:s initiala tvåstatslösning fortfarande inte blivit en realitet och framtiden för en fredlig lösning är fortfarande oviss.

Många av konfliktens knäckfrågor är olösta – de israeliska bosättningarna, ockupationen, de palestinska flyktingarnas öden, människorättsbrott, antisemitism och säkerhetshoten mot Israel. De senaste årens uppror och lågintensiva strider på Västbanken och i Gaza har lett till många döda och skadade. Tidigare i år deklarerade den internationella brottsmålsdomstolen (ICC), att man ämnar utreda anklagelser om krigsbrott riktade mot israelisk militär och den palestinska gruppen Hamas.

Parallellt har Israel, med premiärminister Benjamin Netanyahu i spetsen, normaliserat sina relationer med flera arabstater, där de senaste – Förenade arabemiraten och Bahrain – undertecknade de så kallade ”Abrahamavtalen” i höstas i samband med en ceremoni som USA:s dåvarande president Donald Trump stod värd för. Denna händelse blev ytterligare ett avsteg från den traditionella hållningen där arabstaterna i Mellanöstern har vägrat att erkänna Israel innan det finns en lösning på den långa konflikten.

Trots realpolitiska segrar i regionen står premiärminister Netanyahu inför flera politiska utmaningar. Han står inför rätta, åtalad för korruptionsbrott, och efter det senaste parlamentsvalet i mars måste Netanyahu och partiet Likud nu försöka bredda sin politiska koalition för att kunna bilda en ny regering. Samtidigt uttrycker palestinier vecka efter vecka sitt missnöje genom folkliga protester, mot det politiska ledarskapet, pandemin och korruptionen, och för bara en vecka sedan skedde en av de våldsammaste sammandrabbningarna på flera år mellan ultranationalistiska judiska aktivister, palestinier och polis i östra Jerusalem. Senare i år skulle Palestina ha genomfört sina första val på 15 år. Nyligen kom dock beskedet att Palestinas president Mahmoud Abbas med stor sannolikhet ställer in både våren och sommarens parlaments- respektive presidentval.

Det internationella samfundet, EU och enskilda länder runt om i världen har länge försökt bidra med fred och säkerhet i Israel/Palestina. Sverige är inget undantag utan har länge haft ett engagemang för det palestinska statsbyggandet och är en av de största europeiska givarna av bistånd till Palestina. Sveriges regeringen erkände 2014 staten Palestina, ett beslut som kantades av politisk oenighet, både inrikes- och utrikespolitiskt. Konflikten skapar engagemang och debatt i Sverige, och händelseutvecklingen i Mellanöstern, framför allt rörande Israel-Palestina-konflikten, har under flera år tenderat att öka antisemitism och islamofobi i samhället. Detta uttrycks såväl i fysiska handlingar som hot, trakasserier, skadegörelse och våld men också genom förstärkning av antisemitiska och islamofobiska diskurser i offentlig debatt, i medier och via internet. Bekämpning av antisemitism är en av regeringens nuvarande prioriteringar och i oktober i år står Sverige värd för en stor internationell konferens i Malmö där stats- och regeringschefer samlas för i hågkomst av förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Under Folk och Försvars seminarium den 10 maj kommer vi rikta blicken mot Israel-Palestina-konflikten, en av världens mest infekterade och svårlösta konflikter. Hur ska konfliktens stora knäckfrågor kunna lösas och hur avlägsen är tvåstatslösningens framtid? Hur påverkar Israels upptinade relationer i Mellanöstern Israel-Palestina-konflikten och när kan vi se en demokratisk utveckling i de Palestinska territorierna? Vad behöver israeler, palestinier och omvärlden göra för att nå fred och vilken roll kan Sverige och EU spela?

Har du en fråga du vill ställa om Israel-Palestina-konflikten, eller om konfliktens närvaro i Sverige? Mejla in din fråga till hanna.waerland-fager@folkochforsvar.se så ska vi försöka att inkludera den i programmet.

 

PROGRAM

10:00 Inledning

Hanna Waerland-Fager, programansvarig för unga, fred, säkerhet och försvar, Folk och Försvar

10:05 Tvåstatslösningens framtid och konfliktens närvaro i Sverige

Johan Berggren, tidigare rådgivare till Tony Blair och stabschef vid Kvartetten (EU, USA, Ryssland och FN) i Jerusalem 2013–2017 och författare till den nyutkomna boken ”Den perfekta konflikten” om Israel-Palestinafrågan.

10:25 Status quo eller förändring på ingång? Utsikterna för fred och säkerhet i regionen

Rouzbeh Parsi, programchef för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet på Utrikespolitiska institutet

10:40 Folkrättsbrott, mänskliga rättigheter och ungas framtidssyn

Veronica Sällemark, alumn Försvars- och säkerhetsakademin (FOSA) och Palestinakännare

10:55 Sverige och EU:s roll för en framtida tvåstatslösning

Evin Incir, svensk europaparlamentariker (Socialdemokraterna) och parlamentets ansvariga förhandlare med Palestina

Lars Thomsson, riksdagsledamot, Centerpartiet

11:15 Seminariet avslutas        

Upptäck fler kalenderhändelser