Tillbaka till föregående sida

Territory of American Canada, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
Se samtalet
11
Apr

Folk och Försvar möter: Kampen mellan USA och Kina – hur påverkar det svensk säkerhet?

2023-04-11 (kl. 10:00 - 10:35)

Stormaktsrivaliteten mellan USA och Kina har blivit allt mer aktualiserad. Konflikten späs på i och med rapporter om kinesiska spionballonger, ett teknik-krig och ett hårdare tonläge. Därtill återstår en särskild säkerhetspolitisk brännpunkt i relationen mellan USA och Kina – konflikten om Taiwan.

Samtidigt står de båda länderna inför olika interna utmaningar. Å ena sidan ett USA som har att hantera en markant ökad ekonomisk ojämlikhet, en demokrati under press med ökad misstro mot staten och dess kärnuppgifter, samt en växande politisk polarisering. Å andra sidan Kina, som för närvarande står inför allvarliga utmaningar som rör minskad ekonomisk tillväxt och stora demografiska förändringar, ett alltmer auktoritärt och isolerat politiskt styre, snabbt ökande klyftor och inte minst omfattande miljöproblem. Detta toppat med ländernas växande spänning och rivalitet inom teknikområdet.

Detta avsnitt av Folk och Försvar möter genomförs för att bidra till förståelse och kunskap om hur den svenska säkerheten påverkas av relationen mellan USA och Kina. Hur påverkas svensk säkerhet idag? Kommer vår säkerhet att påverkas på ett annat sätt om vi blir medlemmar i Nato? Dessa och andra frågor kommer diskuteras när Linnéa Ljungar samtalar med Kina-experten Kristina Sandklef och USA-forskaren Björn Ottosson från FOI.

Vill du ställa frågor till experterna? Mejla din fråga till linnea.ljungar@folkochforsvar.se. Deadline för att skicka in frågor är tisdag 4 april.

Upptäck fler kalenderhändelser