Tillbaka till föregående sida

Foto: Filip Andrejevic/Unsplash
Se seminariet
22
Jun

Kampen om Krim - orsaker och konsekvenser

2021-06-22 (kl. 10:00 - 11:25)

Sedan Ryssland inledde konflikten i Ukraina genom en illegal annektering av Krim samt genom ryskt understöd till separatister i östra Ukraina har mycket hänt. Agerande såväl mot civila mål som militära förekommer.

I början av april 2021 kulminerade situationen, för den här gången, då Ryssland utökade sin närvaro längs den ryska gränsen till Ukraina avsevärt. I början av eskaleringen hänvisade Kreml till att ukrainska provokationer skulle ha utlöst situationen. Detta bevisades snabbt vara desinformation.

Nu har delar av de ryska trupperna som under några veckor befann sig vid gränsen dragits tillbaka, kvar lämnades dock stora mängder rysk stridsmateriel. Det finns också en oro för att det ryska agerandet snarare är en rökridå än något annat, något som bland annat försvarsminister Hultqvist vädrat sin oro för.

Att det finns en tämligen komplex palett av drivkrafter bakom ryskt agerande får ses som uppenbart. Däremot är det inte lika självklart vilka dessa drivkrafter är. Vissa vill göra gällande att det handlar om att ryska regimen agerar på styrets sjunkande popularitet inför valet i höst. Andra vill göra gällande att den ekonomiska situationen skapar oro i landet och att styret då känner sig tvungen att agera allt mer repressivt såväl nationellt som internationellt.

Dagens seminarium kommer att försöka ge en bild av konflikten i nuläget. Är eskaleringen verkligen över och i så fall, vad handlade den om? Ser vi någon ljusning i konflikten och hur ska vi se på debaclet över EM-tröjorna i fotbolls-EM?

Vilken är rollen för landets ekonomiska utveckling? Att föra krig är dyrt. Att understödja situationen i östra Ukraina samtidigt som annekteringen av Krim kostar också. Men, är detta en faktor i sammanhanget? Vilken roll spelar ekonomin i de folkliga protester vi sett senaste tiden i ryssland?

Hur ser de politiska drivkrafterna ut bakom regimens agerande, är syftet att etablera Ryssland som en stormakt eller finns där också mer långsiktiga expansionistiska strävanden?
Dessa frågor och fler därtill kommer vi försöka besvara under dagens seminarium.

Program
Moderator: David Bruhn, programansvarig försvarspolitik Folk och Försvar

10:00 Inledning
David Bruhn, programansvarig försvarspolitik

10:05 En nulägesbild av konflikten
Fredrik Löjdquist, Centrumchef (SCEEUS)

10:25 Politiska drivkrafterna bakom Kremls agerande
Gudrun Persson, Docent, forskningsledare FOI

10:45 Rysk ekonomi och dess påverkan på ryskt internationellt agerande
Torbjörn Becker, Director of the Stockholm Institute of Transition Economics (SITE)

11:05 Panel – svensk – ryska relationen och lärdomar av konflikten i Ukraina
Hans Wallmark, riksdagsledamot och vice ordförande utrikesutskottet (M)
Håkan Svenneling, riksdagsledamot utrikesutskottet (V)

11:25 Seminariet slutar

Ladda ned programet som pdf.

Upptäck fler kalenderhändelser