Tillbaka till föregående sida

Foto: Filip Andrejevic/Unsplash
Se seminariet här
23
Aug

Kärnvapenhotet i modern säkerhetspolitik

2021-08-23 (kl. 13:00 - 14:10)

Med anledning av att det säkerhetspolitiska läget i omvärlden har kärnvapen återigen hamnat i fokus för internationell debatt och diskussion. De stora kärnvapenstaterna håller på att modernisera sina arsenaler och mycket av den arkitektur av avtal, regler och normer som etablerats rörande kärnvapen har fallit samman. Ett av de främsta exemplen på den utvecklingen är INF- fördraget mellan USA och Ryssland. Det var ett avtal från 1987 som förbjöd signatärerna från att inneha och utplacera medeldistansrobotar.

I den här kontexten planeras det för en översynskonferens av ickespridningsavtalet (NPT). Det är ett multilateralt avtal från 1968 som ska verka för global nedrustning och vapenkontroll. Den skulle ha genomförts förra året men har flyttats framåt på grund av pandemin. En av få ljuspunkter i närtid har varit att upphävandet av avtal åtminstone tillfälligt har bromsats i och med beslutet av USA och Ryssland att förlänga det nya Startavtalet som annars skulle ha löpt ut i februari i år.

Sett till vårt eget närområde har bland annat analytiker från Totalförsvarets forskningsinstitut varnat för att risken för användning av kärnvapen i ett regionalt konfliktscenario underskattas. Därför är det av stor betydelse att den här dimensionen till försvar och stabilitet i Norra Europa och i förlängningen Sveriges säkerhet får större utrymme i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Det innefattar såväl situationen i Östersjön som på Nordkalotten.

För att uppmärksamma hotet från kärnvapen arrangerar Folk och Försvar ett seminarium där ickespridningsavtalet och kärnvapenfrågan i en regional kontext kommer diskuteras. Hur ser framtidsutsikterna ut för global nedrustning och vapenkontroll? Hur ser hotbilden ut från kärnvapen i vårt närområde? Vilka implikationer har kärnvapenhotet för svenskt försvar och säkerhet? Dessa och andra frågor kommer att diskuteras under seminariet!

Program 

13:00 Introduktion

Zebulon Carlander, programansvarig säkerhetspolitik, Folk och Försvar

13:05 Global kärnvapennedrustning och vapenkontroll

Ulrika Möller, universitetslektor, Göteborgs universitet

13:25  Stormakternas kärnvapendoktriner 

Kjell Engelbrekt, professor, Försvarshögskolan

13:45 Kärnvapen och folkrätten 

Linda Borgheden, folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset

14:05 Seminariet avslutas 

Upptäck fler kalenderhändelser