Tillbaka till föregående sida

Foto: Matt Palmer/Unsplash
Följ seminariet här
25
Mar

Klimat, säkerhet och ungas roll för förändring

2021-03-25 (kl. 14:00 - 15:00)

Ett samarbete mellan Folk och Försvar och Utrikespolitiska institutet

Klimatförändringarna är en av vår tids största globala utmaningar och medför säkerhetskonsekvenser för samhällen världen över. Höjda havsnivåer, extrema väderhändelser, torka samt förändringar och konkurrens av naturresurstillgångar skapar nya utmaningar för fred och säkerhet.

I Irak har svåra väderförhållanden och torka påverkat landets sviktande säkerhet, klimatförändringarna har haft en negativ inverkan på stabiliteten i Tchadsjöregionen, Västafrika och Sahel och antalet migranter och flyktingar ökar i världen när människor tvingas lämna sina hem till följd av torka och översvämningar. I Sverige väntas medeltemperaturen öka mer än det globala genomsnittet, med en ökad och mer intensiv nederbörd, sommartorka och skogsbränder samt förändrade ekosystem. Dessa förändringar kan få stora konsekvenser för både svensk och internationell säkerhetspolitik och krisberedskap. Samtidigt är klimatförändringarnas effekter i form av naturhändelser och förekomsten av klimatdrivna konflikter präglad av en hög grad av osäkerhet och komplexitet.

Under de senaste två åren har klimatfrågan och klimatförändringarnas ödesdigra konsekvenser för mänsklig säkerhet fått ett nytt strålkastarljus med anledning av Greta Thunberg och flera andra unga klimataktivister runt om i världen. Initiativet Fridays For Future har på kort tid växt till en global rörelse som leds av ungas engagemang och aktörskap i klimatfrågan. Enligt en undersökning som genomfördes av Novus på uppdrag av Naturskyddsföreningen 2019 uppger 7 av 10 unga svenskar att politiker inte gör tillräckligt för klimatet idag. Med en genomgående uppmaning från unga till politiska ledare att lyssna på forskningen har unga organiserat sig runt om i världen, både genom deltagande i demonstrationer och via engagemang och politiskt arbete i ungdomsledda organisationer.

Vilken roll har unga aktörer idag kopplat till klimat och säkerhet och på vilket sätt har ungas engagemang för klimatfrågan fått ett genomslag i politiken? På vilka sätt är klimatet en säkerhetsfråga och hur ser ungas engagemang för frågorna ut i Sverige? Vilka krav har den svenska ungdomsrörelsen på klimatpolitiken?

Varmt välkomna till Folk och Försvar och Utrikespolitiska institutets webbsända seminarium om unga, klimat och säkerhet.

Anmäl dig till seminariet här

Program

14:00 Introduktion 

Hanna Waerland-Fager, programansvarig för unga, klimat, säkerhet och försvar, Folk och Försvar

14:05 Sveriges internationella arbete – unga, klimat och säkerhet 

Magda Rasmusson, politisk sakkunnig på Regeringskansliet, Miljöpartiet

14:20 Vilka säkerhetsrisker står vi inför med ett förändrat klimat? 

Elin Jakobsson, forskare, Utrikespolitiska institutet

14:35 Ungas deltagande för en säker framtid 

Fredrika Andersson, Sveriges ungdomsrepresentant till COP26, LSU- Sveriges ungdomsorganisationer

Anton Foley, representant för Auroramålet (ungdomslett nätverk av klimat- och miljöengagerade med ett rättsfall mot den svenska staten för bristande klimatåtgärder)

14:50 Paneldiskussion 

15:00 Seminariet avslutas 

Upptäck fler kalenderhändelser