Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Se seminariet
25
Maj

Klimatförändringar – orsak till och försvårande faktor i kris

2021-05-25 (kl. 09:30 - 10:50)

Klimatförändringarna, som förutspåtts under lång tid, är nu ett faktum och sker inför våra ögon. Frågan är inte om de kommer att inträffa, utan hur svårt de kommer att slå. För svenskt vidkommande handlar klimatförändringarna både om krisartade konsekvenser för väder, biologisk mångfald, vattennivåer och geologi, men också om förändrade förutsättningar för att hantera kriser – oavsett om de är relaterade till klimatförändringarna eller ej.

Problemet är i grunden globalt, och kräver internationell samverkan för att hanteras. Samtidigt slår konsekvenserna hårt på nationell, regional och lokal nivå. Så även för Sverige. Oavsett hur väl världssamfundet kan motarbeta fortsatt förändring av klimatet, så kommer vi att behöva anpassa oss till en förändrad värld. En del i detta är att hantera kriser som uppkommer som en konsekvens av klimatförändringarna, men också att anpassa krisberedskapen till nya förutsättningar.

De förändringar vi i Sverige kan vänta oss utgör en bred uppsättning hot mot människor och miljö. Mer extremt väder leder till ökad nederbörd – särskilt i områden där nederbörden redan är relativt hög – och svårare värmeböljor och perioder av torka. Dessa effekter kan i sin tur leda till fler översvämningar längs med vattendrag, ras och skred å ena sidan, och fler och svårare skogsbränder å andra sidan. Havsnivåerna stiger också, vilket hotar kustnära orter med översvämning och erosion. Ekologiska system störs ut, med förändrat växt- och djurliv till följd. Effekter följer på andra effekter, och hoten förstärker varandra.

Varmt välkomna till ett Folk och Försvar-seminarium om klimatförändringarna som orsak till, och försvårande faktor i, kris. På temat klimatförändringarnas påverkan på Sverige talar Erik Kjellström från SMHI. Därefter medverkar Karin Mossberg Sonnek för att tala om hur robusta beslut kan vara ett sätt att hantera de osäkerheter som klimatförändringarna medför. MSB representeras av Henrik Larsson, som kommer att beskriva krishantering under förändrade klimatförutsättningar. Seminariet avslutas med politiska perspektiv från Maria Gardfjell (MP) och Rickard Nordin (C).

 

PROGRAM

09:30 Inledning

Daniel Kjellén, Folk och Försvar

09:35 Klimatförändringarnas påverkan på Sverige

Erik Kjellström, professor i klimatologi, SMHI

09:55 Robusta beslut för att hantera osäkerheter

Karin Mossberg Sonnek, enhetschef, Enheten för samhällets säkerhet, Totalförsvarets forskningsinstitut

10:15 Krishantering i klimatförändringarnas tid

Henrik Larsson, enhetschef, Enheten för stora olyckor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

10:35 Politiska perspektiv

Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet

Rickard Nordin (C), riksdagsledamot

10.50 Seminariet avslutas

Upptäck fler kalenderhändelser