Tillbaka till föregående sida

Foto: No One Cares, Unsplash
Se seminariet här
9
Jun

Krig och klimatförändringarnas effekt på den globala matsäkerheten - utmaningar för Sverige

2023-06-09 (kl. 09:30 - 10:40)
Linnégatan 14, 114 47, Stockholm

Tillgången till näringsrik mat, centralt för människors hälsa och säkerhet, bygger på globala livsmedelssystem som hotas och utmanas av geopolitiska spänningar, konflikter och klimatförändringarnas effekter. Rysslands illegala invasion av Ukraina har aktualiserat skörheten i den globala matsäkerheten. Just våldsamma konflikter och geopolitiska spänningar ses som den största drivande orsaken till den ökning i global matosäkerhet vi sett under det senaste decenniet och de värst drabbade länderna av matkris är länder i konflikt. Kriget i Ukraina är dock speciellt då det inte bara hotar matsäkerhet i själva konfliktområdet utan även den globala matsäkerheten. Vilka effekter får denna typ av chock för det globala systemet?

Vår globaliserade värld medför att vi människor är beroende av matproduktion i andra delar av världen genom så kallade globala livsmedelssystem. När extremväder och klimatförändringarnas effekter eller konflikter bryter ut hotar dessa ofta de globala livsmedelskedjorna. Torka i Sydamerika kan resultera i att vi i Sverige står utan kaffe och sojabönor. En central fråga blir hur vi kan bygga hållbara livsmedelssystem. Vi ser även hur klimatförändringarnas konsekvenser med torka och extremväder slår ut skördar vilket spär på prisökningen och tillgångsbristen ytterligare. Under våren har exempelvis delar av Spanien genomgått en extrem torka efter att regn uteblivit under flera månader. Detta driver upp priserna på bland annat olivolja till nya rekordhöjder och hotar inte bara mattillgången utan även vattentillgången.

Sverige är ett litet land i en nordlig del av världen. Vi är dock inte skonade från klimatförändringarnas effekter i form av extremare väder vilket aktualiserats med översvämningar och torka under de senaste åren. I en globaliserad värld är även Sverige beroende av robusta globala livsmedelssystem. Kriget i Ukraina och mer tydliga effekter från ett förändrat klimat har lyft frågan om svensk matsäkerhet, globalt beroende och beredskap upp på agendan. Hur säkerställs en hållbar, robust och säker livsmedelstillgång i Sverige? Vilka effekter får dagens geopolitiska gungning av den globala matsäkerheten för Sverige? Hur kan Sverige säkerställa en egen produktion och hur kan vi planera för ett förändrat klimat med extremare väder?

Dessa och många fler frågeställningar kommer diskuteras under seminariet. Varmt välkommen!

PROGRAM

Moderator: Simon Jernberg, programansvarig Globala säkerhetstrender, Folk och Försvar

Från 09:00 serveras frukost.

09:30 Introduktion

Simon Jernberg, Folk och Försvar

09:35 Geopolitik och konflikters inverkan på den globala matsäkerheten 

Caroline Delgado, Senior forskare och Director Food, Peace and Security Programme, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

09:50 Paradoxer och utmaningar i det globala livsmedelssystemet i en tid av klimatförändringar

Matilda Baraibar, Docent verksam vid institutionen för ekonomisk-historia och internationella relationer, Stockholms universitet

10:05 Q&A

10:15 Svensk matsäkerhet – hur bygger vi en hållbar, robust och säker livsmedelsförsörjning? 

Panelsamtal och frågor från publiken

Ulrika Dahlin, Projektledare Beredskap, Svensk Dagligvaruhandel

Cesar Vargas Iglesias, Samordnare Beredskap, Lantbrukarnas Riksförbund

Patrik Strömer, Näringspolitisk expert Försörjningsberedskap, Livsmedelsföretagen

10:40 Seminariet slutar 

Anmälan till seminarium

Upptäck fler kalenderhändelser