Tillbaka till föregående sida

Foto: John Detweiler/Unsplash
Se avsnittet
9
Okt

Kriget och lagen - Avsnitt 1

2020-10-09 (kl. 10:00)

Det svenska samhället bygger på lagstiftning och totalförsvaret är inget undantag. Det finns en mängd nationella och internationella lagar som tillämpas vid krigsfara eller krig i Sverige. I en återaktiverad totalförsvarsplanering blir dessa relevanta för hela samhället, särskilt för medborgare mellan 16 och 70 år eftersom denna grupp är förpliktigad att delta i totalförsvaret. Kunskap om totalförsvarets juridiska bas är därför viktig inte bara för myndigheter, utan också för individen.

I grunden för totalförsvaret finns krisberedskapen. Pandemier, skogsbränder, snöstormar, olyckor och mycket annat drabbar återkommande landet och de lärdomar som samhället drar av dessa är det vi bygger en beredskap för krig på. Med det sagt så finns det stora skillnader mellan kris och krig, och allt som fungerar i en svår fredstida situation kommer inte gå att applicera på ett militärt angrepp.

Inte heller är det säkert att kriget kommer att ha en tydlig början och ett definitivt slut. Istället för en uppenbar krigshandling kan det första som sker i en väpnad konflikt se ut som att det är en slumpmässigt uppkommen kris. Det kan också verka som att den ansvariga egentligen är någon annan än det faktiskt är. I denna gråzon kan fientliga handlingar pågå utan att det finns grund för att höja beredskapen.

Skulle ett regelrätt krig bryta ut så ska totalförsvaret aktiveras, men även internationell lagstiftning om krig blir tillämplig. Till exempel regleras vilka metoder och medel som får användas i krig genom den internationella humanitära rätten – även känt som krigets lagar. Under ett potentiellt krig blir dessa krigstida lagar centrala. Detsamma gäller efter en väpnad konflikt då ansvarsfrågor och krigsförbrytelser utreds.

I Folk och Försvars videoserie Kriget och Lagen följer vi ett fiktivt scenario från fred, via kris och gråzon, till krig och sedan tillbaka till fred igen. Parallellt intervjuas experter på området om de frågor som uppkommer i skärningspunkten mellan juridiken och totalförsvaret. Serien består av tre avsnitt som publiceras veckovis.

Upptäck fler kalenderhändelser