Tillbaka till föregående sida

Foto: Mats Nyström, Försvarsmakten
Se seminariet
17
Okt

Krisberedskap för alla

2019-10-17 (kl. 15:00 - 16:15)
Svenska Röda Korset, Hornsgatan 54, Stockholm

Om en kris skulle drabba landet så kommer olika grupper att ha olika förutsättningar för att skydda sig från konsekvenserna av det som har hänt. Det kan till exempel röra sig om barn, personer som har personlig assistans eller äldre. Redan i beredskapsarbetet behöver därför deras behov räknas in.

Hur ser beredskapsarbetet ut i förhållande till dessa grupper? Hur arbetar frivilligorganisationer och det offentliga med det? Vad finns fortfarande kvar att göra, och hur ser politikerna på vägen framåt?

Med dessa frågor i åtanke bjuder Svenska Röda Korset och Folk och Försvar in till ett seminarium om beredskap för alla. Välkomna!

PROGRAM

15:00 Inledning
Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda Korset
Daniel Kjellén, programansvarig, Folk och Försvar

15:05 Vilka utmaningar står vi inför idag?
Gerd Klang, styrelseledamot, PRO Stockholms län
Jessica Smaaland, politisk sekreterare, STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige
Hanna Weyler Müller, psykolog, Rädda Barnen

15:25 Hur arbetar Röda Korset och SKL med dessa frågor?
Anders Forsberg, tematisk rådgivare, Svenska Röda Korset
Markus Planmo, expert inom krisberedskap, Sveriges Kommuner och Landsting

15:45 Vad kan politiken göra för att underlätta arbetet?
Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot och ledamot i Försvarsutskottet
Hanna Gunnarsson (V), riksdagsledamot och ledamot i Försvarsutskottet

15:55 Frågor och diskussion

16:15 Avslut               

Teckentolkning och hörslinga finns, men måste förbokas. Kontakta daniel.kjellen@folkochforsvar.se för mer information. Seminariet kommer att webbsändas, och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Upptäck fler kalenderhändelser