Tillbaka till föregående sida

Foto: Geran de Klerk/Unsplash
Se seminariet
30
Sep

Krisberedskapsveckan 2021: Ungas roll för samhällets demokratiska beredskap

2021-09-30 (kl. 13:00 - 14:30)

ANMÄL DIG HÄR

Har du en fråga du vill ställa till de medverkande? Skicka i så fall din fråga till hanna.waerland-fager@folkochforsvar.se senast den 29:e september. Frågorna kan komma att kortas eller redigeras för att passa in i seminariet, och vi kan inte garantera att din fråga kommer att ställas.

Ett samarbete mellan Folk och Försvar och Svenska Lottakåren

Under de senaste 15 åren har demokratin varit på tillbakagång i världen. Omvärlden förändras och idag försvagas och utmanas demokratin i Sveriges närområde – i flera länder ifrågasätts press- och yttrandefrihet och ett oberoende rättsväsende parallellt med ökad diskriminering och hot och hat mot individer och grupper i samhället. Enligt regeringen vilar den svenska demokratin på en stark grund, men samtidigt höjs röster för att även våra demokratiska grundvärden nu utmanas i en tid där politisk polarisering, faktaresistens, otrygghet och segregation ökar. Individers demokratiska fri- och rättigheter är starkt sammankopplade med människors säkerhet. Många internationella exempel vittnar om hur fred och säkerhet inte kan garanteras när demokratiska spelregler saknas. Utan press- och yttrandefrihet kan folkrättsbrott fortsätta i det tysta, utan ett oberoende rättsväsende kan möjligheterna till rättvisa försvagas och utan förenings- och demonstrationsfrihet begränsas individers möjlighet att göra sin röst hörd utan rädsla för repressalier.

I en tid av demokratisk tillbakagång och alltmer komplexa säkerhetsutmaningar är det viktigt att öka samhällets demokratiska beredskap, men hur ska detta gå till? Vilka lärdomar kan vi ta med oss från krisberedskapsarbetet i vår gemensamma förmåga att säkra demokratins fortlevnad i kris eller krig?

Främjandet av människors säkerhet kan heller inte ske på bekostnad av individers fri- och rättigheter. Under pandemin har vi sett en oroande negativ utveckling i flera länder där auktoritära krafter har använt samhällskriser och individers rädslor för att hota demokratin. I händelse av ökad osäkerhet och kris i Sverige är det därför av stor vikt att identifiera eventuella målkonflikter mellan säkerhet och demokrati. Globalt har dagens unga mer eller mindre växt upp i en tid av demokratisk tillbakagång, och under de senaste åren har unga lett stora folkliga protester för att stå upp för demokrati och rättvisa runt om i världen. En grundförutsättning för en stark demokrati är att människor engagerar sig, känner ansvar och ägarskap för den samt står bakom dess principer. Runt om i världen visas ledarskap i kampen för demokratin och här spelar Sveriges unga en viktig roll för samhällets demokratiska motståndskraft inför samhällskriser.

I samband med Krisberedskapsveckan 2021 arrangerar Folk och Försvar och Svenska Lottakåren ett gemensamt seminarium för att uppmärksamma ungas roll för demokratisk beredskap i kris och krig.

Vilka motsättningar finns mellan säkerhet och demokrati och hur kan dessa gå hand i hand i framtiden? Hur kan vi gå från ord till handling i arbetet med att utveckla och stärka vår demokrati? Vilka förutsättningar behövs för att säkerställa ungas möjlighet att engagera sig och kunna driva politiska frågor för en ökad demokratiberedskap? Och hur ska vi kunna motverka det som försvagar vår demokrati idag, däribland hat och hot, desinformation och antidemokratiska rörelser? Dessa och många fler frågor kommer att diskuteras under Folk och Försvar och Svenska Lottakårens seminarium under årets Krisberedskapsvecka.

PROGRAM 

13:00 Inledning

Hanna Waerland-Fager, Folk och Försvar

13:05 De grundläggande principerna och vikten av demokratisk beredskap

Edna Eriksson, journalist och ordförande för MR-stiftelsen

13:25 En stärkt demokrati – hur går vi från ord till handling?

Emelie Weski, vice ordförande för LSU- Sveriges ungdomsorganisationer

Shade Amao, verksamhetsutvecklare och projektledare på Fryshuset

Agnes Åberg, ungdomsinstruktör och tidigare förtroendevald i Svenska Lottakårens Ungdomsråd

14:00 Politikens roll för ökad demokratisk beredskap inför framtida kriser

Kalle Olsson, ledamot försvarsutskottet, Socialdemokraterna

Alexandra Anstrell, ledamot försvarsutskottet, Moderaterna

Hanna Gunnarsson, ledamot försvarsutskottet, Vänsterpartiet

14:30 Seminariet avslutas

 

Om Krisberedskapsveckan: 
Kampanjen Krisberedskapsveckan leds av MSB- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och genomförs främst av kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer. Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj med syfte att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. 2021 års Krisberedskapsvecka genomförs under v. 39 (27 september- 3 oktober) och årets tema är demokrati.

Läs mer om Krisberedskapsveckan på MSB:s hemsida: https://www.msb.se/krisberedskapsveckan

Upptäck fler kalenderhändelser