Tillbaka till föregående sida

Foto: Pexels
Se webinariet
29
Maj

Läkemedelsförsörjning i normalläge och i kris

2020-05-29 (kl. 13:00 - 14:45)

Detta webinarium kommer att genomföras via tjänsten Zoom. För att kunna delta behöver du registrera dig här, och du får då en länk till mötet. Webinariet kommer att spelas in och läggas ut på vår hemsida i efterhand. Webinariet kan också komma att visas i SVT Forum.

Covid-19-pandemin har ställt många frågor om krisberedskap och totalförsvar på sin spets, och Sveriges förmåga att hantera en landsomfattande samhällskris har prövats. Centralt för hanteringen av alla kriser är försörjningen av förnödenheter. Pandemier är inget undantag från detta – i synnerhet vad gäller försörjningen av läkemedel.

Läkemedelsmarknaden är global och komplex. Stora kostnader för utvecklingen av nya läkemedel, hårda regleringar och sköra leverantörs- och tillverkningsprocesser, där hela marknaden för en typ av läkemedel kan vara beroende av en enda underleverantör, gör mediciner till en ovanlig vara. Samtidigt är de helt avgörande för en befolknings hälsa.

Även i ett normalläge – där det inte pågår någon kris – kan detta ställa till problem. En redan pågående kris kan också leda till, och förvärras av, brist på läkemedel. Dessutom tillkommer klassiska säkerhetspolitiska frågor eftersom en stat kan välja att hindra exporten av läkemedel för att prioritera den egna befolkningen – eller för att skapa en politisk hävstång mot andra stater.

Konsekvenserna av brister i försörjningen till sjukvården blev uppenbara under hösten 2019 då leveranser av materiel till ett antal regioner helt eller delvis uteblev. Följden blev att flera av regionerna gick upp i stabsläge och att operationer och annan vård sköts på framtiden. Med dessa händelser i minne, och med tanke på den pandemi som sedan dess drabbat världen, faller det sig naturligt att också undra över hur försörjningen av läkemedel fungerar i kris.

Det här webinariet kommer att handla om hur läkemedelsförsörjningen fungerar idag och hur den kan stärkas inför framtiden. Med oss för att ge sina perspektiv är Bengt Mattson från Läkemedelsindustriföreningen, Karin Båtelson från Sveriges läkarförbund, Ulf Janzon från Sveriges farmaceuter samt Acko Ankarberg Johannsson (KD) och Mikael Dahlqvist (S) från riksdagens socialutskott.

Välkomna!

 

PROGRAM

13:00 Inledning

Daniel Kjellén, Folk och Försvar

13:05 Hur fungerar den globala läkemedelsmarknaden?

Bengt Mattson, sakkunnig policy, Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

13:25 Den svenska läkemedelsförsörjningen – dagens brister och lösningar

Karin Båtelson, förste vice ordförande Sveriges läkarförbund (SLF)

Ulf Janzon, ordförande Sveriges farmaceuter

13:45 Hur ser vi framåt efter kriserna?

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott

Mikael Dahlqvist (S), ledamot i riksdagens socialutskott

samt talare från tidigare programpunkter

14:15 Frågor och diskussion

14:45 Webinariet avslutas

 

Anmäl dig till webinariet här: https://new.memlin.com/view/5ecb76ff68604d

Upptäck fler kalenderhändelser