Tillbaka till föregående sida

Foto: Dag Enander/Försvarsmakten
Se seminariet
24
Feb

Lärdomar från Afghanistan

2016-02-24 (kl. 09:00 - 10:45)
Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (Entréplan), Stockholm

Omkring 9000 svenska män och kvinnor har tjänstgjort inom ramen för den svenska militära insatsen, svensk polis har utbildat afghanska poliser och en svensk ambassad har öppnats i Kabul, bland annat. Kostnaden för den svenska insatsen har varit stor, i form av pengar men även i mänskliga förluster.

Det har gått drygt 14 år sedan talibanregimen störtades hösten 2001. Sedan dess har Sverige, tillsammans med ett stort antal länder, deltagit i en av de mer omfattande internationella insatserna sedan andra världskriget. Trots detta brottas Afghanistan fortfarande med omfattande utmaningar och problem.

I juli 2015 tillsatte regeringen en utredning för att utvärdera den svenska insatsen. Utredningen ska redovisas senast den 30 november 2016. Uppdraget är brett och syftar till att dra lärdomar inför framtida insatser. Under det här seminariet kommer vi belysa och diskutera tre aspekter: hur den civil-militära samverkan fungerade, hur gender-perspektivet beaktades samt vilka lärdomar som kan dras inför framtiden med avstamp i tre kontingentschefers perspektiv.

PROGRAM

Moderator Lena Bartholdson, generalsekreterare Folk och Försvar

09:00 Välkomstord
Lena Bartholdson

09:05 Uppdraget
Tone Tingsgård, särskild utredare

09:15 Erfarenheter från Afghanistan: tre kontingentschefer berättar
Bengt Sandström, kontingentschef FS11
Michael Nilsson, kontingentschef FS20
Michael Claesson, kontingentschef FS24

10:00 Reflektioner, perspektiv och lärdomar inför framtiden
Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén
Helene Lackenbauer, fristående expert
Wilhelm Agrell, professor vid Lunds universitet

10:45 Seminariet slut

Upptäck fler kalenderhändelser