Tillbaka till föregående sida

Foto: Sebastiano Piazzi/Unsplash
23
Sep

Ledarskap och säkerhet 2016

2016-09-23 (kl. 09:30 - 20:30)
Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Utrikespolitiska Förbundet Sverige in till en utbildningsdag i säkerhetspolitik och ledarskap.

Humanitär kris och eskalerande konflikter. Sviktande internationella samarbeten och polariserade samhällen. Vilka är de mest centrala säkerhetspolitiska utmaningar vi har att möta? Men hur skall vi hantera dessa och vems är ansvaret, både idag och i framtiden? 

Svensk säkerhetspolitik har förändrats. Omvärldens stora skeenden och svängningar i perspektiv på säkerhet och hotbild har prövat vår förmåga att skapa säkerhet, både lokalt och globalt. Institutioner och strategier som skapats för vår gemensamma säkerhet ter sig allt mer maktlösa inför en föränderlig omvärlds säkerhetspolitiska prövningar.
Ökat våld, militära spänningar och terrorism.

Ett bristande internationellt samarbete, humanitär kris och klimatförändringar. I en turbulent och omvälvande tid, när traditionella hot sammanvävs med nya, ställs allt större krav på de som ansvarar för fred och säkerhet och de verktyg som ställs till förfogande. Ett ökat behov av robusta system och resiliens, parallellt med krav på flexibilitet och nya angreppssätt ställer även vår tids makthavare och beslutsfattare står inför stora utmaningar.

Hur skall svensk säkerhetspolitik formas idag och i framtiden och vad krävs för att möta nationella och internationella hot? Vilka verktyg står till vårt förfogande idag och i framtiden, men framförallt, vems är ansvaret för vår gemensamma säkerhet?

VÅR VISION
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

Upptäck fler kalenderhändelser