Tillbaka till föregående sida

Foto: Faisal/Unsplash
4
Okt

Mali - på väg mot fred?

2019-10-04 (kl. 08:00 - 09:00)
Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14
Folk och Försvar i samarbete med Svenska FN-förbundet bjuder in till ett seminarium med generallöjtnant Dennis Gyllensporre, militär befälhavare för MINUSMA-insatsen i Mali.
 
Mali är ett av världens fattigaste länder och har i flera decennier präglats av svåra konflikter mellan regering och separatistiska grupper i norra delen av landet. Ett fredsavtal tecknades 2015 mellan regering och rebeller, men fredsprocessen går långsamt och stridigheterna fortsätter och hotar att sprida sig till andra delar av landet. Säkerhetsläget både i Sahelregionen och i Mali förvärras också av klimatförändringar, och de humanitära kriserna avlöser varandra.
 
Under 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolutionen om att upprätta MINUSMA-insatsen (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). Sverige beslutade att ge ett styrkebidrag på cirka 250 soldater med inhämtning av underrättelser som huvuduppgift. MINUSMA skall bl.a. stödja implementering av fredsavtalet, verka för dialog, försoning och minska spänningar mellan grupperingar, skydda civila och stabilisera befolkningscentra, samt främja respekt för mänskliga rättigheter.
 
Sverige har länge haft ett bilateralt utvecklingssamarbete med Mali och Sverige är även en av de största humanitära givarna till Sahelregionen som Mali är en del av. Den nya svenska strategin för utvecklingssamarbetet med Mali 2016-2020 fokuserar på demokratisering, mänskliga rättigheter, mänsklig säkerhet samt insatser för klimat och miljöanpassning. Strategin är ett bidrag till freds- och statsbyggande, och för första gången implementeras arbetet av både Sida och FBA.
 
Under seminariet diskuterar vi hur säkerhetsläget ser ut i Mali och i den omgivande regionen. Vilka är utmaningarna och hur kan dessa tacklas? Vad är utsikterna för att fullt ut implementera fredsavtalet? Hur ser man på det svenska styrkebidraget? Vad spelar Sverige för roll i Mali och på vilket sätt är utvecklingen i Mali och övriga Sahelregionen relevant för Sveriges säkerhet?
 

PROGRAM

Moderator Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar
 
08:00 Inledning
Annelie Börjesson, ordförande FN-förbundet
Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar
 
08:05 MINUSMA
Generallöjtnant Dennis Gyllensporre
 
08:25 Mali från svenskt perspektiv
 
08:45 Frågor från publiken och gemensam diskussion
 
09:00 Seminariet avslutas
 
Efter seminariet bjuder vi på kaffe med smörgås.
Seminariet är nu fullbokad. Om du önskar att läggas till på väntelistan, kontakta karin.abbor-svensson@folkochforsvar.se.
OBS! Detta seminarium kommer inte att webbsändas. 

Upptäck fler kalenderhändelser