Tillbaka till föregående sida

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Se seminariet
29
Mar

Att bygga ett uthålligt försvar - Om militär försörjningstrygghet

2022-03-29 (kl. 14:00 - 15:30)

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde har under ett antal år försämrats för att i samband med den pågående ryska invasionen av Ukraina nå en bottennivå. Kriget innebär att den europeiska säkerhetsordningen förändras i grunden vilket i sin tur påverkar de nordiska ländernas militära beredskap. För att möta de hotbilder som nu vuxit fram krävs att våra respektive försvarsmakter har en god beredskap, rörlighet och uthållighet.

När ny försvarsförmåga byggs, nya system anskaffas och nya förmågor upprättas krävs också att försörjningskedjorna fungerar. Utan en fungerande försörjningstrygghet kommer inte nya flygplan, fartyg eller stridsvagnar kunna uppnå operativ effekt. Därför är försörjningen av såväl specialkomponenter och ammunition som energi och livsmedel viktig för försvarets förmåga att verka effektivt.

Hur kan vi i Norden bygga denna förmåga, såväl nationellt som tillsammans i olika samarbetsforum? Hur kan det nordiska samarbetet hjälpa till att dämpa de negativa effekter som en regional kris eller konflikt skulle kunna få på försörjningskedjor? Hur kan civila aktörer i samhället hjälpa till att förstärka försvarets uthållighet? Dessa frågor och fler därtill kommer att diskuteras under seminariet som Folk och Försvar arrangerar tillsammans med Kgl. Norska Ambassaden.

Välkommen!

Anmälan till deltagande på plats.

Anmälan till deltagande digitalt.

14:00 Inledning
Maud Holma von Heijne, generalsekreterare, Folk och Försvar
Bjørn E. Stai, överste, Norges försvarsattaché till Sverige

14:05 Militär försörjningstrygghet
Trond Haande, Seksjonssjef Nasjonal sikkerhetspolitikk, Norska Forsvarsdepartementet
Mårten Levin, Kansliråd på enheten för materiel, forskning och utveckling, Svenska Försvarsdepartementet

14:25 Uthållighet i kris och krig
Ståle Rudiløkken, assisterande stabssjef, Forsvarets logistikorganisasjon
Gustaf Fahl, teknisk direktör, Försvarets Materielverk

14:45 Nationell försörjningsberedskap – samhällets möjlighet att stödja försvaret
Anders Eriksson, utredare, MSB

15:00 Nordiska samarbeten för förbättrad försörjningstrygghet
Per Skoglund, chef för avdelningen för funktioner och perspektiv, Försvarshögskolan

15:15 Moderator summerar och frågor från publik

15:30 Seminariet slutar

Upptäck fler kalenderhändelser