Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Se seminariet här
20
Feb

Näringslivets bidrag till Sveriges totalförsvar och beredskap

2024-02-20 (kl. 13:00 - 14:30)
SACO, Lilla Nygatan 14

I en tid då världen står inför ökade säkerhetspolitiska utmaningar och stor turbulens råder, är det av största vikt att alla aktörer, det svenska näringslivet, regering och ansvariga myndigheter samverkar för att förebygga, hantera och minimera skadeverkningar av såväl störningar i handelsflöden såväl som andra störningar som kan påverka samhället negativt. Med detta som utgångspunkt har Svenskt Näringsliv tagit fram en strategi som adresserar näringslivets kritiska roll i  beredskapsfrågor. Folk och Försvar har glädjen att tillsammans med Svenskt Näringsliv bjuda in till ett seminarium där rapporten kommer att lanseras.

Strategin är framtagen i samarbete med arbetsgivar- och branschorganisationer och syftar till att fungera som en vägledning för företagen. Den tar sig an komplexa frågor och strävar efter att vara en ledstång i arbetet med att stärka Sveriges totalförsvar och försörjningsberedskap. Samtidigt erbjuder den konkreta rekommendationer till regeringen och ansvariga myndigheter för att underlätta prioriteringar i en tid där planeringen av totalförsvaret och försörjningsberedskapen accelererar.

Strategin markerar ett viktigt steg i riktning mot en mer integrerad och sammanhållen insats från näringslivets sida för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Genom att föra samman expertis och insikter från en bred sektor av näringslivet, belyser den hur företag inte bara kan bidra till, utan även stärka, nationens förmåga att stå emot och hantera kriser.

Vi är glada över att kunna bjuda in dig till lanseringen av denna strategi, där vi kommer att presentera de huvudpunkter och rekommendationer som strategin innehåller. Evenemanget syftar till att öppna upp för en dialog mellan näringslivet, politiska beslutsfattare och myndigheter, och att utforska vägar framåt för hur vi gemensamt kan arbeta för att stärka Sveriges beredskap och försvar.

Program

13:00 Introduktion
David Bruhn, försvarspolitiskt programansvarig Folk och Försvar

13:05 Presentation av rapporten
Johan Sjöberg, ansvarig säkerhets- och försvarspolicy Svenskt Näringsliv

13:20 Framtiden för svensk försörjningsberedskap
Karl Lallerstedt, senior analytiker Totalförsvarets forskningsinstitut

13:35 Försörjningsberedskap ur ett myndighetsperspektiv
Svante Werger, särskild rådgivare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

13:50 Politikens syn
Camilla Brodin, Riksdagsledamot näringsutskottet (KD)
Elisabeth Thand Ringqvist, Riksdagsledamot näringsutskottet (C)

14:10 Frågor

14:30 Seminariet avslutas

Obs, programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

Anmälan till väntelista

Seminariet är fullt, men det är möjligt att skriva upp sig på väntelistan.

Vänligen notera att seminariet kommer gå att följa live online eller i efterhand via den här sidan eller direkt på vår Youtube-kanal.

Upptäck fler kalenderhändelser