Tillbaka till föregående sida

Foto: Wikimedia Commons/Helloquence
Se seminariet
3
Dec

Näringslivets roll inom totalförsvaret - utredningens resultat

2019-12-03 (kl. 13:00 - 14:25)
Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm

2015 påbörjades återuppbyggnaden av totalförsvaret i Sverige. Detta är ett svar på att omvärlden förändrats och blivit mer instabil, men även det svenska samhället har förändrats under den så kallade strategiska timeouten. Idag sker betydligt mer samhällsverksamhet inom den privata sektorn än tidigare, och vid planeringen för ett återupprättat totalförsvar är det en viktig förändring att ta hänsyn till. Samhället har också blivit allt mer uppkopplat, globaliserat och komplext – och därmed svårare att sammanfatta i en totalförsvarsplanering.

Att privata sektorn deltar i totalförsvaret är dock egentligen inget nytt.  Till exempel så fanns så kallade krigsviktiga företag redan under Kalla kriget. Dessa hade särskilda ansvar i händelse av krig, och kunde åtnjuta vissa fördelar i form av till exempel garantier för att personalen inte skulle tas ut i annan verksamhet i krig, eller att man fick förtur till underhåll av telekommunikation. När så totalförsvarsplaneringen återupptogs kom frågan naturligt – vilken blir näringslivets roll i det framtida totalförsvaret?

Följdfrågorna är dock många. Hur ska man hantera en minimal lagerhållning, och leveranser som bygger på ”just-in-time”- filosofin, om infrastruktur eller importvägar blockeras i ett krig? Vad blir konsekvenserna av ägandeskap och beroenden över nationella gränser för företagens möjligheter att bidra till totalförsvaret? Hur kommer EU-lagstiftning att inverka på näringslivets deltagande? Vilka sårbarheter har uppkommit i och med de senaste årtiondenas plötsliga och snabba digitalisering?

Elisabeth Nilsson fick förra året i uppdrag av regeringen att utreda hur näringslivet kan delta i framtidens totalförsvar. Folk och Försvar är glada att kunna välkomna henne för att presentera utredningens slutsatser i samband med att utredningens slutrapport lämnas över. Under seminariet kommer vi också att ha med oss representanter från MSB, näringslivet och forskarvärlden för att kommentera på vad utredningen kommit fram till.

Välkomna!

 

Klicka här för att anmäla dig till seminariet.

 

PROGRAM

13:00 Inledning

Daniel Kjellén, Folk och Försvar

13:05 Presentation av utredningen

Elisabeth Nilsson, särskild utredare

13:35 Kommentarer från MSB och näringslivet

Annika Elmgart, MSB

Matilda Tidlund, Telia

13:55 Vad säger forskningen om näringslivets roll i totalförsvaret?

Fredrik Bynander, Försvarshögskolan

14:05 Frågor och diskussion

14:25 Seminariet avslutas

 

Seminariet kommer att webbsändas direkt och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på Folk och Försvars hemsida i efterhand.

 

Upptäck fler kalenderhändelser