Tillbaka till föregående sida

Foto: Joseph Scanian
17
Nov

Nato – säkerhet för vem?

2016-11-17 (kl. 16:30 - 17:30)
Ljusgården, Luleå Tekniska Universitet

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Utrikespolitiska föreningen Luleå in till debatt och diskussion kring Nato som säkerhetspolitisk aktör.

Frågan om svenskt medlemskap i Nato har dominerat svensk säkerhetspolitisk debatt de senaste åren. Utredningar, debatter och diskussioner om Sveriges relation har visat på stora splittringar i både politik och samhälle i relation till Nato och i ett förändrat omvärldsläge bibehålls frågan alltjämt på den politiska agendan.

Parallellt fördjupas den bilaterala relationen mellan alliansen och Sverige allt mer och det praktiska samarbetet, politisk och militärt, utgör en vital del av svensk politik. Men hur ser Natos roll som säkerhetspolitisk aktör egentligen ut? Vilken roll spelar Nato i Sveriges nationella försvars- och säkerhetspolitik och är Sverige på väg mot eller från ett fullvärdigt medlemskap?

Varmt välkommen!

#UNGSÄK
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

Upptäck fler kalenderhändelser