Tillbaka till föregående sida

Foto: Guillaume Baviere, commons.wikimedia.org/wiki/File:Stavanger_harbour_01.jpg
15
Jun

Nordisk konferens 2015

2015-06-15
Stavanger

Varje år arrangeras en Nordisk Folk och Försvar-konferens med våra systerorganisationer i Norge och Finland, med roterande värdskap. Temat för konferensen bestäms gemensamt av de deltagande länderna. Temat för 2015 års konferens är maritim säkerhet.

Årets konferens äger rum i Stavanger och börjar måndag den 15 juni. Hemresa på onsdag den 17 juni.

Programmet innehåller diskussioner om aktuella säkerhetspolitiska frågor, främst ur ett maritimt perspektiv. Vi kommer bland annat diskutera frågor som rör maritim säkerhet kopplad till piratverksamhet och transporter, folkrättsliga utmaningar till sjöss, samarbete på Östersjön samt utmaningar i Arktis.

Konferensen varvar diskussioner med besök på bland annat Statoil, norska Oljedirektoratet och Nato Joint Warfare Centre i Stavanger. Program, deltagarförteckning och ytterligare information kommer att sändas direkt till deltagarna när konferensen närmar sig. Tider och närmare detaljer framgår av det då bifogade programmet.

Antalet deltagare är begränsat till 10 platser per land.

Kostnaden är ca 9 400 kr/person.

Deltagaravgiften inkluderar logi, måltider samt övriga arrangemang under konferensen. Kostnad för resa till och från Stavanger tillkommer.

Deltagarna är inte anmälda förrän de erhållit en bekräftelse via e-post från Folk och Försvar. Slutgiltig anmälan görs genom att betala in 2000 kr med hjälp av den faktura som Folk och Försvar översänder efter det att man tagit emot sin bekräftelse per e-post.

Information och intresseanmälan:
Kontakta Minou Sadeghpour, minou.sadeghpour@folkochforsvar.se eller 08-588 824 99.

Vänligen notera att sista dag för intresseanmälan är fredagen den 17 april.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Upptäck fler kalenderhändelser