Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
4
Maj

Nordisk konferens 2022 i Helsingfors

2022-05-04 - 2022-05-06

Varje år genomförs en Nordisk Folk och Försvarkonferens i samarbete med våra nordiska systerorganisationer i Norge och Finland. I år är Finland värd för konferensen som kommer att genomföras i Helsingfors den 4:e-6:e maj. Konferensen skulle ha genomförts i Finland 2020 och sedan 2021 men fick skjutas upp p g a pandemin.

Konferensen inleds vid lunch den 4:e maj. Programmet är under utarbetande men kommer preliminärt att beröra ämnen som den nuvarande säkerhetspolitiska situationen i och med kriget i Ukraina, pandemins påverkan på försvaret, energisäkerhet, rymd, Nato och hybridhot. När programmet är färdigt publicerar vi det på vår hemsida. Konferensen avslutas efter lunch den 6:e maj.

Konferensen kommer att ha ungefär 30 deltagare. Varje land får delta med högst 10 personer (dock avsätts något fler platser åt värdlandet). Dessutom tillkommer det talare från varje deltagande land.

Konferensavgiften är preliminärt på 6 600 kronor och inkluderar logi, måltider, bussresor samt övriga arrangemang under konferensen. Resor till och från Helsingfors är dock inte inkluderade och deltagare förväntas anordna dessa resor på egen hand.

OBS! Intresseanmälan är bindande, men du är inte garanterad en plats på konferensen förrän du erhållit en bekräftelse via e-post från Folk och Försvar. Målsättningen är att bekräftelsen skickas i mitten av april. Du behöver då omgående bekräfta ditt deltagande. För att bekräfta din anmälan betalar du in en anmälningsavgift om 3500 kr till Folk och Försvar (faktura skickas ut till anmälda i slutet av april). Faktura på återstående konferensavgift skickas efter genomfört arrangemang.

 

PROGRAM

Programmet uppdateras löpande.

ONSDAG 4 MAJ 2022

12:00 Lunch

13:15 Konferensen öppnas och presentation av delegater

Harri Järvinen, ordförande PFI (på engelska)

13:45-17:15 Det säkerhetspolitiska läget i Norden

Minna Laajava, finska Utrikesministeriet

Laura Solanko, Finlands bank (på engelska)

Jan Engström, finska Försvarsministeriet

Talare tillkommer med svenskt och norskt perspektiv

18:00-19:30 Middag

 

TORSDAG 5 MAJ 2022

09:00-10:30 COVID-19-pandemins effekter på krisberedskapen

Talare tillkommer.

10:45-12:30 Perspektiv på säkerhet

Energi och säkerhetspolitik

Rymd  och säkerhetspolitik

EU-NATO och europeisk säkerhetspolitik

Talare tillkommer.

12:30-13:30 Lunch

14:00-18:00 Besök på Sveaborg

18:00-21:00 Middag på Sveaborg

 

 

FREDAG 6 MAJ 2022

09:30-12:00 Hybridhot

Liisa Talonpoika, finska Utrikesministeriet

Besök på The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats

Fler talare tillkommer.

12:00-13:00 Lunch och avslutning

13:30 Buss till flygplatsen

 

Upptäck fler kalenderhändelser