Tillbaka till föregående sida

Foto: Markus Spiske/Unsplash
Se seminariet
22
Apr

Ny teknik och nationell säkerhet

2021-04-22 (kl. 09:00 - 10:45)

I internationell säkerhetspolitik läggs allt större fokus på ny teknik och fördelarna som innovations- och konkurrenskraft kan tillföra stater. Att vara ledande i teknologier såsom artificiell intelligens eller att ha förmågan att producera mikrochip är kritiskt för den som gör anspråk på inflytande och makt i världspolitiken.  

För svensk nationell säkerhet spelar tekniskt kunnande och förmåga stor roll. Sverige har länge varit en industrination med stor kompetens inom flera områden. Att vi är ett tekniktungt land ligger till grund för Sveriges välstånd och ger oss möjlighet att samverka med större stater i olika försvars- och säkerhetspolitiska kontexter.  

Att Sverige fortsätter vara en ledande tekniknation är viktigt för vi ska fortsätta ha förmågan att hävda våra intressen och rättigheter i alla domäner. Att svenska universitet och företag skapar idéer, innovationer och produkter är inget vi kan ta för givet. Det kräver fortsatta investeringar i exempelvis i utbildning och forskning. Vi måste också skydda oss från antagonistiska aktörer, såväl statliga som icke-statliga, som genom spionage försöker komma åt forskning och affärshemligheter. 

Syftet med seminariet om ny teknik och nationell säkerhet är att utforska hur dagens säkerhetspolitiska landskap formas av geoteknologi. Vilka tekniker är intressanta för Sveriges framtida prioriteringar i hävdandet av vår nationella säkerhet? Hur kan vi bäst försvara dessa från de som kan försöka stjäla dem för egen vinning? Hur kan samverkan mellan den offentliga och det privata bli bättre?  

Dessa och andra frågor kommer diskuteras under det här seminariet.  

Under våren har Folk och Försvar en serie aktiviteter som relaterar till arbetet med att ta fram nästa nationella säkerhetsstrategi. I ett par seminarier utforskas olika vägvalsbeslut Sverige står inför sett till utrikes-, försvars- och säkerhetsfrågor. Det här är det andra seminariet i den serien.

Anmäl dig till seminariet här.

PROGRAM

09:00 Inledning 

Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig, Folk och Försvar

09:05 Geoteknologi och säkerhetspolitik

Carl Bildt, före detta stats- och utrikesminister, Sverige

09:25  Möjligheter med den digitala ekonomin

Carolina Brånby, jurist och policyansvarig, Svenskt näringsliv

09:45 Militärteknik 2045 – en utblick 

Anna Lindberg, forskare, FOI

10:05 Perspektiv på cybersäkerhet 

Mattias Wallén, vice ordförande, SOFF:s Cyberförsvarsgrupp

10:25 Att skydda våra intressen och värden

Anna Sjöberg, operativ chef, Säpo

10:45 Seminariet avslutas 

Upptäck fler kalenderhändelser