Tillbaka till föregående sida

Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
Se samtalet
21
Nov

ÖB:s militära råd - Folk och Försvar möter Försvarsmakten i ett samtal om framtiden

2022-11-21

Det omvärldspolitiska läget har de senast 10 – 15 åren avsevärt försämrats. Östersjöregionen har blivit säkerhetspolitiskt brännhet samtidigt som den europeiska säkerhetsordningen har utmanats. Detta har fått starka återverkningar på Sverige och svensk försvars och säkerhetspolitik. Under 2022 har en rad säkerhetspolitiska sanningar omprövats och fått stå tillbaka för en ny ordning. Sverige har ansökt om NATO-medlemskap, krigsmateriel har exporterats till en krigförande nation och vi står nu inför en tillväxt inom svenskt försvar som saknar motstycke i svensk nutidshistoria.

I november lämnades Försvarsmakten och Överbefälhavaren, Micael Bydéns, militära råd över till regeringen. Folk och Försvar möter Bo Berg, planeringschef och Johan Pekkari, stf. chef för ledningsstabens inriktningsavdelning i ett samtal om förmågeutveckling, försvarspolitisk inriktning och NATO:s betydelse för att bygga ett starkare försvar.

Medverkande:
Bo Berg, planeringschef
Johan Pekkari, stf. chef för ledningsstabens inriktningsavdelning

Moderator:
David Bruhn, programansvarig försvarspolitik

Upptäck fler kalenderhändelser