Tillbaka till föregående sida

Se webinariet
25
Jun

Oljan och säkerhetspolitiken - ett paradigmskifte?

2020-06-25 (kl. 13:00 - 14:30)

Detta webinarium kommer att genomföras via tjänsten Zoom. För att kunna delta behöver du registrera dig här, och du får då en länk till mötet. Webinariet kommer att spelas in och läggas ut på vår hemsida i efterhand. Du har också möjlighet att ställa frågor innan webinariet genom att maila zebulon.carlander@folkochforsvar.se 

I flera decennier har olja varit synonymt med säkerhetspolitik. Frågan om tillgången på råolja har motiverat allianser, doktriner och krig. Energiresursen har haft en stor påverkan på internationella relationer och konflikter.

På 1970-talet visades den strategiska bärkraften i frågan när oljekartellen Opec höjde priserna för att utöva påtryckningar mot de västliga stater som stöttade Israel i kriget mot Egypten och Syrien.

Under de senaste åren har oljepriset fluktuerat kraftigt. I samband med en alltmer ambitiös global klimatpolitik, ekonomiska lågkonjunkturer, och framväxten av skifferolja har vi sett stora förändringar på energimarknaden.

För några år sedan kom Saudiarabien och Ryssland överens om att gemensamt försöka styra oljepriserna, ett initiativ som har kommit att kallas för ’’Opec plus’’. Det samarbetet föll samman tidigare i år och följdes av ett priskrig mellan oljeproducenterna.

Ovanpå allt detta har coronapandemin haft stora inverkningar på den globala energimarknaden när efterfrågan har störtdykt som en konsekvens av de restriktioner som länder har introducerat för att stoppa smittspridningen.

Ser vi ett paradigmskifte i oljans roll på internationell säkerhetspolitik? Hur påverkar de fallande oljepriserna relationerna mellan stormakterna? Vilken påverkan har den här utvecklingen för Sveriges säkerhet?

Dessa och andra frågor kommer att diskuteras under Folk och Försvars webinarium.

Välkomna!

PROGRAM

13:00 Inledning

Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig, Folk och Försvar

13:05 En överblick av oljan på energimarknaden 

Mikael Toll, chef för enheten för trygg energiförsörjning på Energimyndigheten

13:20 Olja som säkerhetspolitiskt instrument 

Niklas Rossbach, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut

13:35 Perspektiv på amerikansk säkerhetspolitik

Sara Norrevik, doktorand i statsvetenskap vid University at Buffalo

13:50 Perspektiv på rysk säkerhetspolitik 

Martin Kragh, chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet

14:05 Perspektiv på kinesisk säkerhetspolitik

Kristina Sandklef, senior Kinarådgivare på Consilio International

14:20 Frågor och diskussion

14:30 Webinariet avslutas

Anmäl dig till webinariet här.

Upptäck fler kalenderhändelser