Tillbaka till föregående sida

Frivilliga organiserade av Röda Korset i Ljusdal har upprättat en depå vid sågverket i Färila. För att underlätta för de som deltar i släckningsarbetet så ser donatorer och frivilliga till att det finns mat, dryck och annan nödvändig förbrukningsmateriel tillgänglig. Transportgrupper från hemvärnet passerar depåerna för att fylla på med dryck och snacks för att komplettera de portionsförpackade måltiderna som de kör ut tre gånger om dagen längst fram till begränsningslinjerna. Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Se seminariet
29
Sep

Om krisen eller kriget kommer - vilka är hotbilderna?

2018-09-29 (kl. 11:30 - 12:50)
Hamnen i Stora rör, Öland

I maj 2018 skickades det ut en informationsfolder till samtliga hushåll i Sverige. Rubriken ”Om krisen eller kriget kommer” anspelar så klart på den berömda informationssidan ”Om kriget kommer” som gick att finna i de gamla telefonkatalogerna. Syftet med dessa olika informationskampanjer var, och är, att förbereda medborgarna på olika typer av krissituationer och säkerställa att de vet vad som förväntas av dem om kriget skulle stå för dörren.

Idag ser hotbilden annorlunda ut än vad den gjorde för femtio år sedan. Klimatförändringarna är ett exempel på ett direkt existentiellt hot som vi inte var medvetna om tidigare, och gränsöverskridande brottslighet är ett växande problem. Samtidigt har gamla hotbilder gjort sig påminda igen, inte minst genom Rysslands agerande i sitt, och vårt, direkta närområde.

Vilka hot står Sverige egentligen inför? Och hur ska vi säkerställa att medborgarna vet vad de ska göra i en allvarlig krissituation? Det och andra frågor avser vi diskutera under detta seminarium.

PROGRAM

Moderator Maud Holma von Heijne, generalsekreterare, Folk och Försvar

11:30 Inledning
Maud Holma von Heijne

11:35 Varför en folder ”Om krisen eller kriget kommer”?
Annika Elmgart, enhetschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

11:50 Hotbilder ur Försvarsmaktens perspektiv
Jonas Wikström, ledningsstabens inriktningsavdelning, Försvarsmakten

12:10 Reflektioner
Johan Wiktorin, ledamot Kungl. krigsvetenskapsakademien

12:25 Gemensam diskussion med ovan medverkande

12:50 Slut

En av seminariets deltagare, Johan Wiktorin utvecklar här sin syn på hotbilderna och det han säger i seminariet i en analys.

Upptäck fler kalenderhändelser