Kalenderhändelse

Folk och Försvar möter general Scaparotti

Folk och Försvar möter general Scaparotti, som var Supreme allied commander Europe (SACEUR) fram till 2019 för att tala om de utmaningar och möjligheter som Sveriges inträde i Nato medför.

Läs mer

Privat och offentlig samverkan inom beredskap

Hur sker samverkan mellan det offentliga och privata när det kommer till frågor om beredskap? Givet de förutsättningar och verktyg som vi har idag, hur pågår arbetet? Går det att upphandla beredskap, vilka forum finns för samverkan och vilka goda exempel finns det att ta fasta på?

Läs mer

Vad är Försvarsberedningen?

Varför kom Försvarsberedningen till från början och hur jobbar den? När beslutar man att tillsätta en försvarsberedning och vilka sitter i den? I avsnittet talar vi med en tidigare ordförande och nuvarande huvudsekreterare om Försvarsberedningens historia och arbetssätt.

Läs mer

Hur förebygger och bemöter vi en ny global hälsokris?

Med lärdomar från pandemin och andra stora epidemier; hur bygger vi en beredskap och respons som tidigt och snabbt kan sättas in mot en ny annalkande hälsokris? Visade pandemin och hanteringen av den på ett behov av att reformera det globala hälsosystemet och i så fall hur? Och vilken roll kan Sverige spela globalt för hälsa, en jämlik värld och byggandet av robusta hälsosystem?

Läs mer

Rule of law at war

This seminar will focus on rule of law at war and the war crimes committed by Russia in their illegal war against Ukraine and how those are investigated and prosecuted. A special focus will be given to the contributions from EU and Sweden.

Läs mer

Skolattacker och radikalisering

I de mer uppmärksammade skolattackerna i Sverige har gärningspersonen radikaliserats och dåden har ofta en politisk stämpel. Hur sker den här radikaliseringsprocessen? Vad har gått snett? Hur kan radikaliseringen förebyggas? Var i processen kan samhället ingripa? Samhället har ett ansvar att både förebygga och hantera skolattacker och dödligt våld i skolan. Hur arbetar olika aktörer med detta och hur ser samordningen ut?

Läs mer