Kalenderhändelse

Koranbränningar – Åtgärder och konsekvenser

Hur har Sverige hanterat liknande kriser tidigare? Hur ser de olika lagstiftningsförslagen ut och hur skiljer sig lagstiftningen mellan Sverige, Finland och Danmark idag? Hur har Sverige påverkats av att heliga skrifter bränts och vad är vägen framåt är några av de frågor som behandlas under seminariet.

Läs mer

När det värsta händer – hur hanteras dödligt våld i skolan?

De senaste åren har flera ytterst grova våldsbrott inträffat i skolan. Hur hanterar man en skolattack och vad kan vi göra för att vara förberedda om det skulle ske? Experter resonerar om vad en krisinsats i skolan innebär i praktiken, både innan, under och efter krisen

Läs mer

Sveriges integration i Nato

Hur kan Sverige på bästa sätt bli en bra allierad i NATO och vad krävs för att säkerställa ett ordnat inträde i NATO den dagen alla allierade har ratificerat? Dessa frågor och fler därtill kommer seminariet att ta upp.

Läs mer

Folk och Försvar möter Gudrun Persson

Folk och Försvar möter Gudrun Persson för att diskutera hur den ryska politiska ledningen mår, hur utvecklingen ser ut i Ryssland och finns några tecken på att en samexistens mellan Ryssland och Europa går att uppnå?

Läs mer

Sällsynta metaller – Stormaktspolitik, beroenden och säkerhetsutmaningar

I den komplexa värld som sällsynta metaller är med beroenden, säkerhetshot och utmaningar i varukedjorna verkar svenska företag för att med hjälp av dessa accelerera den gröna och tekniska omställningen. Hur navigerar företag som är beroende av dessa metaller i den säkerhetspolitiska verkligheten? Vilken hänsyn och vilket ansvar tar de för mänsklig säkerhet i leverantörskedjorna?

Läs mer

Individens roll i totalförsvaret

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Den försämrade situationen ställer högre krav på samhället, både militärt och civilt, samt lokalt och nationellt. Vad innebär det här för individens roll i totalförsvaret?

Läs mer

Varför ska vi bry oss om Indien?

Den pågående maktförskjutningen till Asien gör att Indiens aktörskap i världen stärks. Vilka är Indiens ambitioner i den nya världsordningen?

Läs mer