Tillbaka till föregående sida

Partiledarintervju med Johan Pehrson (L)

2022-06-01

Den 23 maj intervjuade Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne Liberalernas partiledare Johan Pehrson. Intervjun publiceras den 1 juni.

Folk och Försvar intervjuar partiledarna om försvar, säkerhet och krisberedskap

Folk och Försvar är en ideell aktör som är partipolitiskt obunden. Vår uppgift är att vara folkbildande och öka kunskap om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik samt krisberedskap. Vi vill öka allmänhetens förutsättningar att ta ställning till riksdagspartiernas inställning i dessa frågor, inte minst i den nu stundande valrörelsen.

För att göra det här har Folk och Försvar bjudit in samtliga partiledare till en intervju om Sveriges försvar och säkerhet. Intervjuerna kommer genomföras och publiceras under februari och mars, med avsikten att publicera en intervju i veckan.

De tematiska områdena för intervjuerna är säkerhetspolitik, försvarspolitik samt totalförsvar och krisberedskap.

Vår intervjuserie med riksdagens partiledare har blivit lite utdragen i tiden. En orsak till det är Rysslands krig emot Ukraina, som i sin tur har lett till ett antal omprioriteringar i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Förut fanns det inte en majoritet i riksdagen som stöttade ett Natomedlemskap, men det har ändrats och både Sverige och Finland har nu gemensamt skickat in varsin ansökan om medlemskap. Detta efter att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna ändrat inställning.

Läs mer och ta del av övriga partiledarintervjuer här.

Upptäck fler kalenderhändelser