Tillbaka till föregående sida

Foto: Yolanda Suen, Unsplash
Se seminariet här
24
Aug

Personalförsörjning inom det civila försvaret vid krig

2023-08-24 (kl. 13:00 - 14:30)
Linnégatan 14, 114 47 Stockholm

I takt med att det civila försvaret utvecklas ställs det allt högre krav på personalförsörjningen då både behoven och aktörerna blir fler. Lagen om totalförsvarsplikt innebär att alla människor i Sverige mellan 16 och 70 år har ett ansvar att bidra till totalförsvaret, men det var länge sedan som lagstiftningen fullt ut applicerades. Vad innebär totalförsvarsplikten i dagens kontext?

Det övergripande systemet för personalförsörjningen av det civila försvaret håller nu på att utvecklas. Civilplikten kommer med största sannolikhet att aktiveras, antingen i en snäv eller mer omfattande utsträckning. En utredning har precis tillsatts som fått i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur personalbehoven inom det civila försvaret kan tryggas.

På seminariet kommer aktörer inom systemet för personalförsörjning att prata om vilka olika behov, lösningar och utmaningar som finns för att säkra en fungerande personalförsörjning av det civila försvaret i krig.

Program: 

13.00 Introduktion
Lotta Lundmark (moderator), Folk och Försvar

Verktyg för personalförsörjning
Marika Ericson, Försvarshögskolan

Civilplikten
Erik Lövrup Nordentjell och Patrik Perbeck, MSB

Allmän tjänsteplikt
Jan Rubinstein-Ogilvie, Arbetsförmedlingen

Vilken person på vilken plats?
Mathias Johansson, Plikt- och prövningsverket

Publikfrågor
Samtliga deltagare ovan

Ytterligare perspektiv 
Helene Rådemar, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté
Johan Sjöberg, Svenskt Näringsliv
Marie Löfgren, Heby kommun

14.30 Seminariet slutar

Anmälan till seminariet

Anmälan avser fysiskt deltagande på seminariet. Seminariet kommer gå att följa live online via den här sidan eller se i efterhand.

Upptäck fler kalenderhändelser