Tillbaka till föregående sida

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Se seminariet här
25
Maj

Perspektiv på framtida nordisk försvarspolitik

2023-05-25 (kl. 13:00 - 14:40)
Victory Hotel, Lilla Nygatan 5

Försvarsberedningen, Norska Forsvarskommisjonen och Folk och Försvar bjuder in till seminarium om framtida nordisk försvarspolitik.

I och med det senaste decenniets försämrade omvärldsläge har stora delar av den västliga världen omprövat sin försvarspolitik. Detta gäller såväl enskilda länder som försvarsalliansen NATO. De senaste årens skeenden har också lett till att såväl Norge som Sverige prioriterat om och förändrat sin säkerhetspolitiska hållning. Givet detta sammankallades norska försvarskommissionen. Kommissionens uppdrag var i korthet att bedöma vilka potentiella säkerhets- och försvarspolitiska vägval och prioriteringar Norge kan göra för att bäst tillgodose norsk säkerhet i ett 10-20 års perspektiv att synliggöra vilka konsekvenser detta bör ha för den fortsatta utvecklingen av försvaret av Norge samt att bidra till en öppen och bred offentlig debatt bland annat genom att föra fram nya idéer och diskutera dem i offentligheten.

Försvarskommissionen publicerade sin rapport “Forsvaret i vår tid” i början av maj. Den ger en omfattande analys av de utmaningar och möjligheter som Norge och dess allierade står inför i ett allt mer osäkert internationellt system. Rapporten ger också konkreta rekommendationer för hur Norge kan stärka sitt försvar och bidra till den gemensamma säkerheten i Europa.

Även den svenska försvarsberedningen har påbörjat sitt arbete för kommande försvarsbeslut och lämnade sin första delrapport “Kontrollstation 2023” i april. Denna utvärderar hur Sverige uppfyller de mål och ambitioner som fastställdes i försvarsbeslutet 2020. Rapporten ger en aktuell bild av det svenska försvarets förmåga och beredskap, samt identifierar de viktigaste utvecklingsområdena för att möta framtidens hot och risker.

Under seminariet kommer både Försvarsberedningen och Forsvarskommisjonen redogöra för sina uppdrag och slutsatser. Vi kommer få lyssna till två experter om slutsatserna i rapporterna samt det rådande omvärldsläget. Vi kommer också få lyssna till tre av försvarsberedningens ledamöters reflektioner kring såväl den norska rapporten som Försvarsberedningens arbete fram till ett nytt försvarsbeslut.

 

Program
Moderator: Folk och Försvar

13:00 Inledning, Folk och Försvar
David Bruhn, försvarspolitisk programansvarig Folk och Försvar

13:05 Introduktion
Hans Wallmark, Försvarsberedningens ordförande

13:15 Försvarskommissionens rekommendationer för utvecklingen av Norges försvar de kommande 10–20 åren
Knut Storberget, Försvarskommissionens ordförande

13:35 Försvarspolitikens utveckling i Norden och dess betydelse för försvaret av vår region
Kristin Ven Bruusgaard, vice ordförande Forsvarskommisjonen och chef militära underrättelseskolan
Krister Pallin, forskningsledare försvarsanalys, FOI

13:55 Reflektioner från några av beredningens ledamöter
Anna Starbrink, riksdagsledamot och ledamot av försvarsberedningen (L)
Peter Hultqvist, riksdagsledamot och ledamot av försvarsberedningen (S)
Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot och ledamot av försvarsberedningen (V)

14:15 Frågor

14:40 Seminariet slutar

 

Seminariet är fullt men du kan anmäla dig till väntelistan nedan

Upptäck fler kalenderhändelser