Tillbaka till föregående sida

Perspektiv på pandemin

2020-07-01 (kl. 09:00 - 10:30)

Folk och försvar i samarbete med Totalförsvarets Forskningsinstitut bjuder in till webinarium.

I och med att den säkerhetspolitiska situationen både internationellt men också i vårt närområde försämrats under en tid återupptogs en sammanhängande totalförsvarsplanering december 2015. Det mesta av arbetet ligger ännu framför oss och den pandemi vi i nuläget genomlever ger oss många lärdomar.

Under pandemin har vi sett effekter på allt från livsmedelsförsörjningen och beredskapen inom läkemedelsförsörjningen till påverkansoperationer där stater och aktörer försöker så split genom att utnyttja den stora hunger efter information som uppstått. Samtidigt vet till och med de mest framstående forskarna väldigt lite om det specifika Coronaviruset som orsakat pandemin. Detta gör att budskapen varierar, även från trovärdiga källor.

Under dagens seminarium kommer frågor som hur coronapandemin blottlagt de sårbarheter som beroendet av ett globalt integrerat livsmedelssystem har skapat. Vilka brister covid-19 blottlagt I svensk krisberedskap. Hur USA:s agerande får direkt betydelse för den internationella säkerhetsordningen men också hur coronapandemin har understrukit att informationspåverkan är ett reellt hot och hur detta förtydligar behovet av ett psykologiskt försvar anpassat efter dagens förhållanden.

I denna anda har Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, låtit en rad forskare bidra till en antologi – Perspektiv på pandemin – som lanseras i ett gemensamt seminarium med Folk och Försvar. Antologin ger en rad viktiga perspektiv på inte bara pandemin utan också andra viktiga frågor som Sverige och andra länder arbetat med en tid.

 

PROGRAM
Moderator: David Bruhn, programansvarig, Folk och Försvar

09:00 Introduktion
David Bruhn, Programansvarig Folk och försvar

09:05 Inledning
Jens Mattsson, generaldirektör Totalförsvarets forskningsinstitut

09:10 Hur har livsmedelsförsörjningen påverkats hittills av coronapandemin?
Camilla Eriksson, forskare

09:25 Vi talar men vem lyssnar? Kriskommunikation under pandemin
Ola Svenonius, senior forskare

09:40 Europa i skymundan – USA:s prioriteringar i pandemins spår
Björn Ottosson, forskare

09:55 Psykologiskt försvar – lärdomar från pandemin
Sebastian Bay, forskare

10:10 Reflektioner
Elisabeth Braw, senior research fellow, RUSI
Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert, ledamot KKrVA

10:25 Slutord
Jens Mattsson, generaldirektör Totalförsvarets forskningsinstitut

10:30 Seminariet avslutas

Här kan du läsa FOI:s rapport.

Upptäck fler kalenderhändelser