Tillbaka till föregående sida

Foto: Eva Dalin/MSB, redigerad
Lyssna här
11
Nov

Utredaren efterlyser en Zelenskyattityd – ta civilbefolkningsskyddet på allvar

2022-11-11

Lyssna på avsnittet här.

Folk och Försvar har träffat utredaren Britt Bohlin som presenterade utredningen Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap den 7 november 2022. Tillsammans med Anders Forsberg från Svenska Röda Korset försöker vi nysta lite i vad utredningen föreslår, vilka implikationer det får och varför vi måste inta en Zelenskyattityd.

Rysslands krig mot Ukraina har fått den säkerhetspolitiska ordningen att skaka i sina grundvalar. Detta har också avspeglats i den svenska säkerhetspolitiken och nu görs mycket både på den militära som den civila sidan. Under 2021 tillsatte dåvarande justitieministern utredningen Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap för att se över vad som kan göras för att stärka skyddet för civila i kris och krig.

Utredningens uppdrag var bland annat att se över det fysiska skyddet för civilbefolkningen, kartlägga ansvarsförhållanden för planering och genomförande av utrymning och inkvartering vid höjd beredskap samt att se över och lämna förslag på en stödorganisation som ska kunna arbeta i händelse av att skyddsrummen behöver tas i drift.

För att få veta mer har vi bjudit in utredaren Britt Bohlin och Anders Forsberg, sakkunnig och tematisk rådgivare nationell krisberedskap, vid svenska Röda Korset.

Programledare: David Bruhn
Research: Karin Abbor-Svensson
Musik: Cobby Costa, This is the end, Epidemic Sounds

Upptäck fler kalenderhändelser