Tillbaka till föregående sida

Foto: Thomas Eriksson/MSB
Lyssna här
16
Sep

Podcast: Vad äter du i kris?

2022-09-16

Vad äter du i kris? Mat är centralt för vår överlevnad och vårt välmående. När krisen slår till blir det därför ytterst viktigt att se till att livsmedelsförsörjningen fungerar – oavsett vad krisen handlar om. Det är dels en fråga för samhällets offentliga, privata och ideella aktörer, dels något som vi som individer behöver ha en beredskap för.

2022 års krisberedskapsvecka, som går av stapeln vecka 39, kommer att handla om just detta, och Folk och Försvar-podden laddar upp inför veckan med ett avsnitt om individens beredskap för kriser som påverkar tillgången på mat.

Kriget i Ukraina, covid-19-pandemin och de senaste årens klimatrelaterade katastrofer visar hur kriser kan leda till omfattande störningar mot den internationella livsmedelsförsörjningen. Samtidigt har vi i Sverige än så länge varit relativt förskonade från större störningar, men vi kan inte utgå från att vi slipper liknande störningar i framtiden.

Vi behöver därmed en god beredskap för att kunna hantera lägen när flödet av mat till butikerna sinar, och vi inte längre har det stora utbud att tillgå som vi har idag. Beredskapen behöver finnas på såväl samhällelig som individuell nivå.

Vad innebär en god matberedskap? Hur ser man till att äta näringsriktigt även i kris? Hur påverkar klimatförändringarna möjligheterna till en fungerande beredskap för kriser som påverkar livsmedelsförsörjningen? Vad vill MSB få ut av att göra mat till tema för årets krisberedskapsvecka? I det här avsnittet tittar vi närmare på det här viktiga området.

Tips! I maj släppte vi ett avsnitt av podden med ett liknande tema, men då med ett systemperspektiv och med en utblick mot global livsmedelsförsörjning med anledning av kriget i Ukraina. Du kan lyssna på det avsnittet här.

 

MEDVERKANDE

Christina Andersson, samordningsansvarig för Krisberedskapsveckan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Elin Röös, universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet

Frode Slinde, dietist och prefekt vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

 

Avsnittet är producerat av Daniel Kjellén. Jingeln är producerad av Die Hard Productions. Bakgrundsmusiken är Weightless Moments av Mathilda Skonare Karlsson, och kommer från www.epidemicsound.com.

Upptäck fler kalenderhändelser