Tillbaka till föregående sida

Foto: Jorge Láscar, commons.wikimedia.org/wiki/File:Aswan_High_Dam,_built_to_control_the_Nile_floods,_store_water_and_produce_2,1_GW_of_electricity_(14470862415).jpg, redigerad
Lyssna här
28
Okt

Podcast: Vattenbrist – en källa till konflikt eller internationellt samarbete?

2022-10-28

Den globala vattenanvändningen har ökat sexfaldigt under de senaste 100 åren och användningen ökar med cirka en procent varje år med anledning av jordens befolkningsökning, ekonomisk tillväxt och skriftande konsumtionsmönster. Enligt FN saknar två tredjedelar av världens flodområden internationella avtal om hur man kan säkerställa lika tillgång till gemensamma vattenresurser. Detta riskerar att skapa konflikter och säkerhetspolitiska spänningar över de gränsöverskridande resurser som är avgörande för länders vattensäkerhet. Samtidigt innebär klimatförändringarna att våra globala vattentillgångar utmanas genom extremväder, torka och större vattenvariationer och i framtiden kommer såväl tillgången som kvaliteten på vatten att försämras.

På vilka sätt kan vattenresurser vara en konfliktutlösare och hur används vattentillgångar som vapen i konflikter och som måltavla? Hur påverkas människors säkerhet av vattenbrist runt om i världen idag och vilka åtgärder uppmärksammas för att säkerställa att potentiella konflikter över gemensamma vattenresurser istället kan lösas genom internationellt samarbete?

I det här avsnittet av Folk och Försvar-podden diskuterar vi hur de globala vattentillgångarna ser ut idag och hur klimatförändringarna kommer att påverka vår framtida vattenförsörjning. Samtalet berör också kopplingen mellan vattenbrist och konflikt där våra poddgäster lyfter fram konkreta exempel på vattenkonflikter mellan stater och åtgärder för ökat internationellt samarbete.

Medverkande:

  • Louise Chamberlain, UNDP Resident Representative i Kirgizistan
  • Anders Jägerskog, Senior Water Resources Management Specialist vid Världsbanken

Avsnittet är producerat av Hanna Waerland-Fager och Redmeansgo. Jingeln är producerad av Die Hard Productions.

Lyssna på avsnittet här. 

Upptäck fler kalenderhändelser