Tillbaka till föregående sida

Foto: Birger Strahl, Unsplash
Se seminariet här
15
Dec

Privat och offentlig samverkan inom beredskap

2023-12-15 (kl. 09:30 - 11:00)
Linnégatan 14, 114 47 Stockholm

Hur sker samverkan mellan det offentliga och privata när det kommer till frågor om beredskap?

Begreppet privat-offentlig samverkan kan låta byråkratiskt och aningen luddigt. Så väl myndigheter, forskare, politiker och företrädare från näringslivet tycks vara överens om betydelsen av att det offentliga ska samverka med det privata näringslivet för att Sverige ska ha en god beredskap. Näringslivets roll för Sveriges försörjning lyftes även i Birgitta Böhlins utredning om en nationell samordning av försörjningsberedskapen som presenterades hos Folk och Försvar i september.

Förutom att privata aktörer står för grunden av Sveriges försörjning vad gäller varor är de också i många fall utförare av samhällsviktig verksamhet. Detta kan vara tjänster som samhället är beroende av för att fungera eller på uppdrag av det offentliga. Det kan handla om privata vårdbolag, ägande och drift av samhällsviktig infrastruktur, transportbolag, IT-leverantörer, läkemedelsföretag och så vidare.

Under kalla kriget fanns det så kallade krigsviktiga företag, även kallade K-företag. Dessa hade ökad beredskap för att kunna vara uthålligare och mer driftsäkra än andra företag. Detta var inte för att det automatiskt var ekonomiskt lönsamt utan för att var nödvändigt med exempelvis extra lagerhållning och reservkraft för att samhället skulle fungera vid ett krig.

I och med att Sverige är med i EU kan samhället inte rakt av återinföra det system som tidigare fanns. Flera statliga monopol har avskaffats och vi har idag ett samhälle som till majoritet bygger på konkurrens.

På seminariet kommer vi att diskutera privat-offentlig samverkan i praktiken. Givet de förutsättningar och verktyg som vi har idag, hur sker arbetet? Går det att upphandla beredskap, vilka forum finns för samverkan och vilka goda exempel finns det att ta fasta på?

PROGRAM

Moderator: Lotta Lundmark, programansvarig krisberedskap och civilt försvar, Folk och Försvar

09.30 Inledning
Lotta Lundmark, programansvarig, Folk och Försvar

Privat-offentlig samverkan i kris och krig – möjligheter och utmaningar? 
Elenor Bernelow Loyd, Vice President Total Defence Totalförsvar, RISE

Beredskap inom avtal – hur funkar det? 
Erik Olsson, partner,  och Johanna Palm, associate, Advokatfirman Kahn Pedersen

Panelsamtal: Privat-offentlig samverkan i politiken
Transportbranschen: Susanne Aristegui Adolphi, Nationell samordnare, Trafikverket
Finanssektorn: Magnus Jacobson, Senior rådgivare cybersäkerhet, Svenska Bankföreningen
Livsmedel- och dricksvattensektorn: Magdalena Frykstrand, Jurist Krisberedskap och civilt försvar, Livsmedelsverket
Energibranschen: Emma Johansson PhD, Ansvarig säkerhets- och beredskapsfrågor, Energiföretagen

Publikfrågor

11.00 Seminariet avslutas

Anmälan:

Anmälan krävs enbart för fysiskt deltagande. Seminariet kommer gå att se live online eller i efterhand via den här sidan eller på vår Youtube-kanal. 

Upptäck fler kalenderhändelser