Tillbaka till föregående sida

Foto: Ivan Shilov, Unsplash
Se seminariet här
20
Jun

Rapportsläpp: Rysslands krig mot Ukraina

2023-06-20 (kl. 09:30 - 11:00)
Linnégatan 14, 114 47, Stockholm

Folk och Försvar bjuder in till ett seminarium för lansering av Totalförsvarets Forskningsinstituts (FOI) rapport Russia’s War Against Ukraine and the West: The First Year.

Rysslands krig mot Ukraina har fått en rad säkerhetspolitiska följdverkningar. Ukraina har ansökt om medlemskap i både Nato och EU. Finland har redan inträtt som fullvärdig Natomedlem och Sverige väntar på slutgiltig ratificering av sitt medlemskap i försvarsalliansen. Den svenska ståndpunkten rörande försvarsmaterielexport har förändrats och har liksom många länder har delvis lagt om sin utrikes- och försvarspolitik som en följd av Rysslands fullskaliga invasionskrig mot Ukraina. FOI undersöker i rapporten Russia’s War Against Ukraine and the West: The First Year vilka lärdomar vi kan dra och vilka konsekvenser vi kan se efter ett års krig.

Rapporten, en antologi, undersöker Ukrainas utrikes- och säkerhetspolitik från 2014 fram till krigets utbrott i februari 2022; Rysslands säkerhetspolitik och ekonomi i ljuset av invasionen samt Rysslands militära förmåga, givet förluster av materiel och personal. För några av Rysslands grannländer, de som Moskva ser som delar av en rysk intressesfär, har kriget inneburit både en påfrestning och nya möjligheter. Ett kapitel i rapporten undersöker hur Belarus, Moldavien liksom länderna i Kaukasien och Centralasien har påverkats och hur olika de positionerar sig i de nya säkerhetspolitiska villkoren som kriget innebär.

Folk och Försvar har tillsammans med FOI glädjen att bjuda in till ett seminarium där rapportredaktörerna kommer redogöra för rapporten i sin helhet. Samtliga författare kommer också att finnas på plats för att svara på frågor. Vidare kommer Försvarsberedningen delta och ge beredningens syn på konsekvenserna av kriget för Sverige och Östersjöregionen.

PROGRAM

Moderator: David Bruhn, programansvarig för försvarspolitik, Folk och Försvar

09:30 Inledning
David Bruhn, programansvarig för försvarspolitik

09:40 Rysslands krig mot Ukraina – försvars- och säkerhetspolitiska konsekvenser
Maria Engqvist, analytiker och redaktör, FOI
Emil Wannheden, analytiker och redaktör, FOI

10:10 Svensk försvarspolitik i ljuset av det ryska kriget
Hans Wallmark (M), försvarsberedningens ordförande
Tommy Åkesson, huvudsekreterare försvarsberedningen

10:30 Frågor

11:00 Seminariet avslutas

Anmälan till seminarium

Seminariet är nu fullt, men det går bra att anmäla sig nedan till väntlistan. Vi kontaktar dig om du får plats på seminariet.

Seminariet går också att följa live online eller se i efterhand. Ingen anmälan krävs i så fall.

Upptäck fler kalenderhändelser