Tillbaka till föregående sida

Foto: Original: United States Department of Defense, commons.wikimedia.org/wiki/File:Operation_Crossroads_Baker_Edit.jpg
10
Dec

Rundabordssamtal om kärnvapen och internationell säkerhetspolitik

2018-12-10 (kl. 18:00 - 20:00)
Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14

Den försvars- och säkerhetspolitiska utvecklingen generellt har sedan länge varit starkt kopplat till upp- och nedrustningen i världen och senaste årens turbulens i världspolitiken har också inneburit svängningar på nedrustningsområdet. Fokus på det multilaterala samarbetet och tilliten aktörer emellan har minskat, och ett större fokus har lagts på att rusta upp för att skydda nationernas gränser. Stormakter talar åter om att rusta upp eller utveckla sina kärnvapen och om att frånträda existerande bilaterala avtal. Samtidigt har en stor nedrustning av kärnvapen skett sedan kalla krigets slut genom de olika avtal som tecknats.

Folk och Försvar har bjudit in Josefin Lind, Generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen och medlem i tvåfaldigt nobelprisade International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, (1985) och International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, (2017) till exklusivt rundabordssamtal om utvecklingen kring kärnvapenfrågan.

Under 2017 togs en ny konvention fram i FN som innebar ett förbud mot kärnvapen för alla världens stater, i motsats till de olika internationella avtal om provsprängning, nedrustning och icke-spridning som redan finns. Det skapade stor kontrovers i det internationella samfundet och de kärnvapenstater som idag tillåts ha kärnvapen uppmanade sina allierade, inklusive Sverige, att inte skriva under.

Samma år fick ICAN nobelpriset för sin insats i att få avtalet till stånd och frågan om Sverige, som dittills stöttat framtagandet av konventionen, också skulle underteckna det debatterades. En utredning kring Sveriges tillsattes som fått ett senarelagt slutdatum till 2019.

Vilken roll spelar en konvention för nedrustning om de stater som har kärnvapen inte tillträder den? Är kritiken mot konventionen som plakatpolitik berättigad? Hur fungerar de avtal som redan finns på plats? Var är Sveriges roll i det globala stormaktsspelet och vad skulle den kunna vara?

Tillsammans med Josefin Lind, Generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen, diskuterar vi Sveriges roll i den internationella säkerhetspolitiken i relation till nedrustning och kärnvapen.

Detta event riktar sig endast till unga engagerade (18-30 år) i våra medlemsorganisationer. Anmälan sker via länk.

Begränsat antal platser.

PROGRAM

Moderator Elin Lilijenbladh, Folk och Försvar

18:00 Mingel

18:30 Välkommen
Elin Lilijenbladh, Folk och Försvar

18:35 Om kärnvapen och folkrätten från ett humanitärt perspektiv
Josefin Lind, Generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen

19:10 Q&A

20:00 Slut

 

VÅR VISION
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

EN GEMENSAM IDÉ
Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om säkerhets- och försvarspolitik, krisberedskap, bistånd och utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

Upptäck fler kalenderhändelser