Tillbaka till föregående sida

Foto: Matt Palmer/Unsplash
31
Maj

#SÄKBAR: Kvinnor på flykt

2016-05-31 (kl. 17:00 - 18:00)
Järntorgspumpen, Järntorget 83, Gamla Stan

Kvinnor och mäns olika förutsättningar i krig och konflikt har debatterats intensivt under de senaste åren. Hot, risk och sårbarhet ter sig olika beroende på kön och ett antal resolutioner och initiativ för att bemöta detta har tagit. Men hur ser situationen ut för de som lämnat kriget bakom sig?

Fler människor befinner sig på flykt sedan andra världskriget och hundratusentals män och kvinnor söker sig undan våld eller hot om våld till säkrare områden. För kvinnor tenderar samma våld och otrygghet som präglar livet under konflikt att fortsätta under och efter själva flykten och både vägen till en säker destination och förutsättningarna på plats är villkorat till kön.

Ett fortsatt hot om våld, begränsade inkomstmöjligheter och inskränkt rörlighet är bara några av de aspekter som dominerar kvinnors liv på flykt. Vad skapar dessa förutsättningar för konsekvenser för kvinnors möjlighet att fly undan krig och konflikt? Vilket ansvar har det internationella samfundet och hur möter vi de hot och problem som kvinnor på flykt står inför?

Tillsammans med Kvinna till Kvinna diskuterar vi förutsättningar, hot och lösningar för kvinnor på flykt.

PROGRAM

Moderator Victor Canvert, Folk och Försvar

17:00  Kvinnor på flykt
Anna-Carin Hall, pressansvarig, Kvinna till Kvinna
Matilda Reiderstedt, volontärsamordnare, Kvinna till Kvinna

VÅR VISION
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

Upptäck fler kalenderhändelser