Tillbaka till föregående sida

20
Maj

Säkerhetspolitisk grundkurs

2022-05-20 (kl. 09:00 - 17:00)

Har du ett intresse för frågor som rör svensk och internationell säkerhet och vill lära dig mer om frågor som rör försvars- och säkerhetspolitik, samt samhällets krisberedskap?

Året är 2022 och det säkerhetspolitiska läget runt om i världen, inklusive Sveriges närområde, har under flera år försämrats. Politiska spänningar blir allt tydligare, gamla konflikter blossar upp på flera platser runt om i världen och vår vardag och omvärld har förändrats dramatiskt till följd av den pågående pandemin. Världen är snabbt föränderlig och framtiden alltmer oviss. Samtidigt hör vi idag fler offentliga diskussioner och debatter om säkerhetspolitik i Sverige och världen, alltifrån klimatförändringarnas konsekvenser och säkerhetspolitiska stormaktsspel till Sveriges försvar och samhällets sårbarhet i den digitala eran. Mot denna bakgrund växer efterfrågan på en levande diskussion om förutsättningar och utmaningar för vår nutida och framtida säkerhet. Med en vision att skapa insikt i vad som påverkar fred och frihet i vår omvärld vill Folk och Försvar därför bjuda in till en heldagsutbildning med fokus på säkerhetspolitik.

Under 2021 lanserade Folk och Försvar en helt ny grundutbildning för unga intresserade som vill lära sig mer om de kanske viktigaste frågorna i dagens politiska debatt – säkerhet och samhällets motståndskraft mot nutida och framtida kriser. Nästan 100 unga från hela landet deltog under en av Folk och Försvars fem utbildningstillfällen som genomfördes under 2021. I år kommer vi på Folk och Försvar att fortsätta erbjuda vår exklusiva utbildning för unga mellan 18-25 år och det andra utbildningsdatumet för våren 2022 går av stapeln fredagen den 20 maj. 

Under en utbildningsdag i Stockholm får du som deltagare lyssna på föredrag, delta i workshopsdiskussioner och träffa andra unga som har ett engagemang för frågorna, eller som i framtiden vill arbeta inom det försvars- och säkerhetspolitiska fältet. I egenskap av oberoende arena strävar Folk och Försvar efter mötet mellan olika perspektiv och kontrasterande röster. Utbildningens deltagare kommer därför ha bakgrund från olika organisationer, exempelvis från politiskt obundna organisationer eller olika partipolitiska ungdoms- och studentförbund. Grundläggande för dagen är även en mångfald i talare, frågeställningar och problemformuleringar för att skapa en bred bild av säkerhetspolitiken.

Dagen består av:

  • Korta utbildningspass med en introduktion till områdena: säkerhetspolitik, mänsklig säkerhet, försvarspolitik och krisberedskap.
  • Föredrag av framträdande personer från det säkerhets- och försvarspolitiska fältet (talarnas namn kommer att annonseras närmare inpå respektive utbildningstillfälle)
  • Scenariobaserad övning/workshops med fokus på diskussion, diplomati och politiska lösningar

Utbildningen är kostnadsfri och Folk och Försvar står för alla kostnader under dagen, inklusive resor till och från Stockholm för de deltagare som bor på andra orter och boende vid behov. Antalet deltagare som blir antagna till utbildningstillfället den 20 maj är ca. 25-30 personer.

Kvalifikationer  

Vi söker dig som är medlem i en av våra 104 medlemsorganisationer (se lista), är mellan 18–25 år och är intresserad av försvars- och säkerhetspolitik. Du behöver inte ha flera års organisationserfarenhet i bagaget eller utvecklade kunskaper inom området för att ansöka om en utbildningsplats.

Syfte   

Målet med utbildningsdagen är att du som deltagare får med dig värdefulla kunskaper och verktyg för ett framtida engagemang inom frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällets krisberedskap. I slutet av dagen har du fått:

  • En grundkurs i svensk säkerhetspolitik, däribland i relation till länder i konflikt och säkerhetspolitiska samarbeten som EU, FN och OSSE.
  • En ökad förståelse om Sveriges totalförsvar och den svenska säkerhetsstrategin
  • Ett breddat kontaktnät av engagerade personer inom politiska ungdoms- och studentförbund eller politiskt- och religiöst obundna civilsamhällesorganisationer.
  • Kunskap om säkerhetspolitiska utmaningar, både i Sverige och internationellt
  • En introduktion till Folk och Försvars verksamhet
  • Kunskap om hur man kan lära sig mer om frågorna, och på vilka sätt man kan engagera sig framöver

Ansökan och urval

Antalet platser är begränsade och urvalet av deltagare baseras främst på motiveringen varför man vill delta i utbildningen. Utöver detta kommer vi i urvalet försöka uppnå en blandning av personer med bakgrund från olika medlemsorganisationer samt en geografisk spridning. Ifall du inte skulle bli antagen till utbildningstillfället den 20 maj finns det möjlighet att delta under ett annat utbildningstillfälle under hösten 2022. 

Anmäl ditt intresse här till utbildningen

Sista anmälningsdag är söndagen den 24 april. 

Anmäl ditt intresse så snart som möjligt då du kan få bekräftelse på att du fått en deltagarplats innan sista anmälningsdag.

Har du frågor eller funderingar om Säkerhetspolitisk grundkurs? Vänligen kontakta Elvira Erlands på elvira.erlands@folkochforsvar.se eller 070-090 05 19.

#Ungsäk

Folk och Försvars säkerhetspolitiska grundkurs är en del av nätverket #ungsäk, program- och utbildningsverksamhet som framförallt riktar sig till unga engagerade i någon av Folk och Försvars medlemsorganisationer. #Ungsäk ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

Grunden i nätverket ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Upptäck fler kalenderhändelser