Tillbaka till föregående sida

Foto: Michel Isamuna/Unsplash
Se seminariet här
27
Maj

Säkerhetsutvecklingen i Sahel och dess betydelse för Europa

2024-05-27 (kl. 10:00 - 11:30)
Linnégatan 14, Stockholm

Sahel-regionen i Afrika har kommit att hamna i centrum för regionala spänningar, internationella intressekonflikter och lokala uppror under de senaste åren, mest uppmärksammat genom de militärkupper som ägt rum i flera länder i regionen under 2020-talet. Regionen har även länge varit ett epicentrum för olika terrorgrupper. Varför ser säkerhetsutvecklingen ut som den gör? Hur spelar regionala spänningar, väpnade grupper och internationella aktörers intresse i regionen in i den våldsamma utveckling regionen just nu genomgår? Vilka faktorer kan hjälpa oss att förstå de osäkerheter människor i regionen möter?

Regionen har under de senaste åren sett en rad militärkupper i exempelvis Mali och Burkina Faso. Även i det relativt stabila Niger såg vi en lyckad kupp under 2023. I seminariet kommer vi att göra ett särskilt nedslag i kuppen i Niger och studera hur den kan hjälpa oss att förstå hur regionala utvecklingar inom anti-västliga rörelser, regionala säkerhetsintressen och en önskan om suveränitet kan förklara regionens utveckling.

Sverige har länge varit en involverad part i regionen, både genom utvecklingsarbete och bistånd men även militärt i insatsen i Mali. I detta arbete spelade den svenska myndigheten Folke Bernadotteakademin (FBA) en central roll, dels som stöd i fredsprocessen, dels med expertis kring Kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Hur gick detta stöd till och vad händer nu när många aktörer från Sverige och Europa lämnat landet?

Seminariet kommer avslutningsvis att diskutera hur framtiden för Sahel-regionen ut. Kommer de ökade motsättningarna mellan länderna i regionen att leda till ytterligare spänningar och konflikt? Hur kommer det sig att så många globala aktörer som Europa, USA, Kina och Ryssland är investerade och involverade i regionen och hur påverkar det regionens utveckling? Vad kommer bli framtiden för Europas relation till regionen och vad driver aktörer som EU och Frankrike? Vilken roll kan Sverige spela i regionen framöver?

Program:

Moderator: Simon Jernberg, programansvarig Globala säkerhetstrender Folk och Försvar

10:00 Inledning
Simon Jernberg, programansvarig Folk och Försvar

Säkerhetsutvecklingen i Sahel
Carina Gunnarsson, FOI
Jesper Bjarnessen, Nordic Africa Institute

Kuppen i Niger
Gabriella Körling, FOI

The future for the region and the role of Europe (In English)
Experiences and reflections by FBA in Mali
Lena Kjellberg, Folke Bernadotteakademin

The history and future scenarios of engagement between Europe and Sahel
Yvan Guichaoua, University of Kent
Boubacar Haidara, Bonn International Center for Conflict Studies

11:30 Seminariet avslutas

Det kommer att finnas visst utrymme för publikfrågor. Mejla gärna in frågor i förväg till simon.jernberg@folkochforsvar.se

Seminariet kommer gå att följa live online eller i efterhand via den här sidan eller direkt på vår Youtube-kanal. Anmäl dig nedan om du vill delta fysiskt.

Anmälan till seminariet är nu stängd.

 

Upptäck fler kalenderhändelser