Tillbaka till föregående sida

Foto: Vogler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en, redigerad
Se seminariet
9
Okt

Samtal med: Börje Ljunggren

2019-10-09 (kl. 16:00 - 16:30)

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans Studentkår in till samtal med: Börje Ljunggren

 

Kinas inflytande i världen har vuxit stadigt under flera år. För några år sedan diskuterades Kina i mycket mindre omfattning men idag får vi dagliga uppdateringar om Kina, landets ekonomi, inrikes- och utrikespolitik. Hur påverkar egentligen Kinas utveckling resten av världen? Vad har Kina för utrikespolitiska mål? Vilken roll kommer Kina att spela globalt framöver?

Till följd av Kinas växande roll har en rad frågor kopplat till säkerhet lyfts och skapat oro hos omvärlden. Kinesiska investeringar, 5G-nätet och Huawei, rapporter om industrispionage och Arktis är några exempel där Kinas motiv har ifrågasatts. Vad har Kina för agenda och utgör de ett säkerhetspolitiskt hot? Hur hanterar Sverige detta?

När vi pratar om Kina är det också ständigt aktuellt med den inrikespolitiska situationen kring mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Inte minst i förhållande till uigurers situation i provinsen Xinjiang, faktumet att det sker omfattande bevakning av medborgare och att de politiska och sociala rättigheterna är väldigt små. Nästa år införs också det omdiskuterade sociala kreditsystemet i hela landet. Hur ser den demokratiska situationen i Kina ut? Vad innebär det sociala kreditsystemet? Vad är det som händer i Hong Kong?

Tillsammans med Börje Ljunggren, en av Sveriges främsta kinakännare, diskuterar vi Kinas utveckling och dess effekter på omvärlden. Vilka utmaningar innebär Kinas växande inflytande för Europa och Sverige?  Hur kan det påverka vår säkerhet? Vad vill Kina egentligen?

Börje Ljunggren har gedigen erfarenhet av Asien och Kina och är diplomat, författare och en av Sveriges främsta Asienkännare. Börje Ljunggren är i dag utrikesdepartementets samordnare av Stockholm China Forum, associerad senior medarbetare vid Utrikespolitiska institutet, fellow vid Harvarduniversitetets Asiencenter, ledamot av styrelserna för Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och Stockholm China Economic Research Institure, SCERI, vid Stockholms Handelshögskola, rådgivare till Sweden-China Trade Council och Global Utmaning, skribent och föreläsare.

Detta evenemang går inte att anmäla sig till.
Samtalet kommer att sändas live och finnas tillgängligt på vår hemsida i efterhand.

VÅR VISION
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

EN GEMENSAM IDÉ
Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

Upptäck fler kalenderhändelser