Tillbaka till föregående sida

Foto: Wikimedia Commons/Akiljo
Se samtalet
18
Nov

Samtal med: Dennis Gyllensporre

2015-11-18 (kl. 16:00 - 16:30)
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

Folk och Försvar och Försvarshögskolans Studentkår bjuder in till ett Samtal med: Dennis Gyllensporre

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa har aktualiserat vikten av ett nationellt försvar och skyddet av vår territoriella integritet och nationella suveränitet. Återigen vänder vi blicken till våra egna gränser och den förmåga som behövs för att möta dagens utmaningar. 

En osäker omvärld och ett förändrat säkerhetsläge skapar nya förutsättningar i skyddet av vår säkerhet och i tider av oro ökar kraven på Försvarsmakten. Ett återvunnet fokus vid nationella gränser varvas med en pågående utredning om personalförsörjning och en i stort sett avslutad insats i Afghanistan följs av en utökad närvaro i Mali. Försvarsmakten ställs nu inför utmaningen att upprätthålla fokus vid våra gränser och utveckla förmågan till territoriellt försvar samtidigt som våra internationella förpliktelser fortgår.

Den nya tidens hot har drastiskt förändrat hur vi betraktar säkerhet. Kampen om ”hearts and minds” upptar allt större del av vår uppmärksamhet och i en tid då konflikter förflyttas från verkliga slagfält till virituella sammanhang står vi inför nya utmaningar och behov. Men den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld visar samtidigt att mer traditionella dimensioner av försvar och säkerhet kvarstår, och efter flera år av uppskjutna satsningar är behovet av förnyat material stort. Hur skapar vi kompetens för att hantera nya tidens konflikter och på samma gång fortsätta utvecklingen av vår traditionella militära förmåga?

Samtidigt bygger den svenska säkerhetspolitiken på tanken att säkerhet skapas genom samarbete med andra. På senare tid har det svensk-finska samarbetet lyfts och utvecklats samtidigt som samarbetet med Nato fördjupas ytterligare. Men hur ser vår förmåga till samarbete egentligen ut och vad innebär fördjupat internationellt samarbete för vår säkerhet?

Tillsammans med Dennis Gyllensporre, chef för ledningsstaben i Försvarsmakten, diskuterar vi utmaningar och prioriteringar i vårt militära försvar. Hur skall vi som samhälle säkras och vad är det egentligen som skapar osäkerhet? Vilka förmågor har Försvarsmakten i dagsläget och på vilka sätt behöver dessa utvecklas för att möta framtidens utmaningar?

Webbinaret genomförs inom ramen för #ungsäk – ett säkerhetspolitiskt nätverk för unga engagerade.

Upptäck fler kalenderhändelser