Tillbaka till föregående sida

Foto: Utrikespolitiska institutet
Se samtalet här
23
Feb

Samtal med: Fredrik Löjdquist

2022-02-23 (kl. 15:00 - 15:35)

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till ett samtal med: Fredrik Löjdquist

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har förvärrats de senaste månaderna i och med den ryska militära och diplomatiska upptrappningen med udden riktad mot Ukraina. Det är ett snabbföränderligt läge där USA och Nato varnar att en förnyad rysk aggression mot Ukraina kan påbörjas när som helst. Som en följd av Rysslands agerande har regeringen återinkallat försvarsberedningen och Försvarsmakten har vidtagit beredskapsåtgärder, som att förstärka närvaron på den strategiska ön Gotland.

Bakgrunden till den pågående säkerhetspolitiska krisen är Rysslands revisionistiska syn på den europeiska säkerhetsordningen och målet att omförhandla dess grundläggande principer. Den ryska statsledningen har som mål att etablera en intressesfär i sitt närområde, samt att få denna erkänd av andra stater. Ukraina, och andra länder i Rysslands närområde, är särskilt utsatta för den återväxande stormaktspolitiken, men även Sverige och Finland berörs av de krav som Ryssland presenterat i olika forum och förhandlingar.

Ambassadör Fredrik Löjdquist har en lång erfarenhet av att arbeta med frågor relaterade till den europeiska säkerhetsordningen och Ryssland. Tillsammans med honom kommer vi att diskutera Rysslands utrikespolitiska målsättningar och framtiden för säkerheten i Europa. Vad är den europeiska säkerhetsordningen och varför tjänar den svensk säkerhet väl? Vad är det som driver Rysslands agerande just nu? Vad kan Sverige tillsammans med våra partners i EU och Nato göra för att försvara Ukrainas rätt till självbestämmande och den europeiska säkerhetsordningens principer?

Fredrik Löjdquist är chef över Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS) som är ett fristående kunskapscentrum kopplat till Utrikespolitiska institutet. Han har tidigare haft många olika befattningar och roller inom svensk utrikesförvaltning, bland annat som ambassadör för den svenska OSSE-delegationen i Wien. Innan sin nuvarande tjänst var han den första ambassadören med ansvar för att hantera hybridhot. De senaste veckorna har han synts och hörts mycket i media då hans expertis om Ryssland är högt värderad och efterfrågad.

______

VÅR VISION
 Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.<

EN GEMENSAM IDÉ
 Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

Upptäck fler kalenderhändelser