Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay, redigerad
Se samtalet här
5
Okt

Samtal med: Louise Calais

2021-10-05 (kl. 16:30 - 17:00)

ANMÄL DIG HÄR

Den 5 oktober anordnar Folk och Försvar i samarbete med Försvarshögskolans studentkår ett samtal med Louise Calais, Sveriges Arktisambassadör, om framtida säkerhetspolitiska utmaningar i Arktis.

Den arktiska regionen, som utgörs av Norra ishavet och kringliggande suveräna stater, har under en lång tid varit ett säkerhetspolitiskt lågspänningsområde med ett välreglerat internationellt samarbete där navet är det Arktiska rådet. I samband med rådets utrikesministermöte i år antogs en gemensam strategisk plan för regionen som understryker vikten av ett starkt internationellt samarbete och att bevara Arktis som en fredlig, stabil och hållbar region. Det internationella samarbetet tillsammans med de nordiska grannländerna, Ryssland, USA och Kanada samt sex organisationer för regionens urfolk står däremot inför flera framtida utmaningar.

Klimatförändringarna har gjort att Arktis är ett högintressant område. När isarna smälter ökar möjligheten att utvinna naturresurser som olja och gas samtidigt som tillgången till nya transportleder blir högt eftertraktat. Som ett resultat av detta ser vi hur den ökande globala stormaktskonkurrensen också gör sig gällande i Arktis. Med anledning av nya ekonomiska intressen har Kina börjat identifierat sig som en ”near-Arctic state” med en vilja att öka sin närvaro i regionen och på sikt få legitimitet som en relevant aktör inom den internationella Arktispolitiken.

Arktis har delvis även återfått den militärstrategiska betydelse den hade under kalla kriget. Ryssland har ökat sin militära närvaro i regionen under de senaste åren och under 2021 opererar Ryssland såväl som USA och de nordiska länderna i området. Dessa aktiviteter sker i Sveriges närområde och på grund av det ökade intresset för Arktis presenterade Sveriges regering en ny nationell strategi för den arktiska regionen. Strategin framhåller vikten av fortsatt internationellt samarbete för att hantera de utmaningar Arktis står inför, däribland genom att upprätthålla respekten för folkrätten och den regelbaserade världsordningen.

Som regeringens Arktisambassadör representerar Louise Calais Sverige i det Arktiska rådet och tillsammans med Louise kommer vi att diskutera hur Sverige och de nordiska grannländerna samarbetar för att bevara Arktis som ett lågspänningsområde. Vilka nationella intressen har stormakterna Kina, Ryssland och USA i regionen? Vilka sakfrågor är prioriterade för Sveriges Arktispolitik och varför har klimatförändringarnas konsekvenser en så stor betydelse för vår säkerhet? Dessa och många fler frågor kommer att diskuteras under det webbsända samtalet med Louise Calais den 5 oktober.

Louise Calais har varit Sveriges Arktisambassadör sedan 2020 och innan dess var hon enhetschef för Europakorrespondentenheten som ansvarar för samordningen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Louise har arbetat inom utrikesdepartementet i drygt 20 år, framför allt med säkerhetspolitik och EU-frågor. Hon har tidigare varit biträdande chef för den utrikespolitiska enheten vid den svenska EU-representationen i Bryssel och varit biträdande chef för Sveriges ambassad i Bagdad, Irak.

Upptäck fler kalenderhändelser