Tillbaka till föregående sida

Se seminariet
29
Jan

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till samtal med: Martin Kragh

2020-01-29 (kl. 16:15 - 16:45)
Försvarshögskolan

I år är det 20 år sedan Vladimir Putin tog över styret av Ryssland med ett fortsatt mandat till 2024. Under hans ledning har Ryssland gått i en mer auktoritär riktning med ökad repression inrikes, militär upprustning och flera uppmärksammade påverkansoperationer utrikes. Under samma period har landet har engagerat sig i flera väpnade konflikter både i och utanför Europa och trots en lägre ekonomisk tillväxt fortsätter Ryssland att prioritera sina försvarsutgifter. Relationerna med västvärlden har i och med denna utveckling försämrats avsevärt och de som hoppades på att se en demokratisk utveckling i Ryssland sedan kalla krigets slut verkar ha allt mindre anledning till hopp.

Under den senaste veckan har initiativ tagits till förändringar i regeringen där såväl premiärministern som vissa ministrar byttes ut. Presidenten har aviserat att maktfördelningen mellan parlamentet och övriga institutioner ska förändras framöver. Frågan om hur och av vem Ryssland ska styras framöver, särskilt efter 2024, är ännu inte klart.

Tillsammans med Martin Kragh, chef för Utrikespolitiska institutets Rysslands- och Eurasienprogram, diskuterar vi den ekonomiska och politiska utvecklingen i Ryssland samt Rysslands utrikespolitiska ageranden och dess betydelse för det försvars- och säkerhetspolitiska läget regionalt och globalt.

Martin Kragh är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och docent vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet. Hans forskning är inriktad främst mot rysk ekonomi och historia, men också den politiska utvecklingen i Ryssland och forna Sovjet.

VÅR VISION

Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

EN GEMENSAM IDÉ

Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

 

Upptäck fler kalenderhändelser