Tillbaka till föregående sida

Foto: Lunds Universitet
Se samtalet
15
Maj

Samtal med: Misse Wester

2019-05-15 (kl. 15:15 - 15:45)

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans Studentkår in till samtal med: Misse Wester

När kriget eller krisen kommer – är vi beredda då? Vad är vi beredda på och kan vi förutse hur vi kommer att reagera? Vi lever i ett samhälle som både är robust och skört på samma gång.  Hur tänker vi kring risker? Spelar det någon roll om risken finns långt bort eller nära? Kan vi på ett adekvat sätt bedöma riskerna med skilda ting så som höga höjder eller klimatförändringarnas konsekvenser? Är vi rationella eller irrationella när det gäller?

Även om det allmänna har en krisberedskap så är det förmågan att hantera kriser hos den enskilde som i många fall kan vara avgörande för hur en kris upplevs och vilka konsekvenser den får. Vad är vi beredda på och vad är vi inte beredda på? Spelar det någon roll när krisen väl kommer? Spelar normer kring ålder och kön någon roll även i kris och krig? Misse Wester har forskat på några av dessa frågor och vårens andra Samtal med ska vi dyka in de psykologiska aspekterna på krisberedskapens område.

Tillsammans med Misse Wester, gästprofessor på Lunds Universitet avdelning för riskhantering och samhällssäkerhet, diskuterar vi hur vi reagerar vid en krissituation. Vad har vi att lära för att skapa ett säkert och motståndskraftigt samhälle? Vilka moderna utmaningar ställs vi inför?   

Misse Wester är disputerad i psykologi och har tidigare varit verksam vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Idag är hon gästprofessor på Lunds Universitet avdelning för riskhantering och samhällssäkerhet. Hon har bland annat forskat på hur vi tänker kring och agerat i  risk- eller hotfyllda situationer.

Detta evenemang går inte att anmäla sig till.
Samtalet kommer att sändas live och finnas tillgängligt på vår hemsida i efterhand.

VÅR VISION
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

EN GEMENSAM IDÉ
Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

Upptäck fler kalenderhändelser