Tillbaka till föregående sida

Foto: Horace Murray, U.S. Army, commons.wikimedia.org/wiki/File:2010_Pakistan_floods_-_aerial_view_near_Ghazi.JPG
Följ seminariet här
20
Dec

Klimatförändringarnas hälsoeffekter

2022-12-20 (kl. 10:00 - 11:00)
Linnégatan 14, Stockholm

Anmäl dig nedan för att följa seminariet fysiskt på plats. 

Effekterna av klimatförändringarna blir alltmer tydliga. Enligt Världshälsoorganisationen kan vi från och med 2030 vänta ca. 250 000 förtida dödsfall på grund av klimatrelaterade sjukdomar och om vi inte lyckas hejda den globala uppvärmningen riskerar de senaste 50 årens hälsovinster att undermineras.

Med ett varmare klimat kommer tillgången på mat och rent vatten att påverkas, likaså uppkomsten och spridningen av klimatkänsliga infektionssjukdomar. Fler intensiva och extrema väderhändelser kommer exponera och skapa sårbarheter för människors hälsa, exempelvis ökad dödlighet vid extrema värmeböljor och fler människor som drabbas av akut hunger med anledning av fler perioder av svår torka.

De kraftiga översvämningarna i Pakistan tidigare i år belyser klimatförändringarnas allvarliga effekter. Över 33 miljoner människor drabbades av det extrema monsunregnet och en tredjedel av landets yta hamnade under vatten. Detta har lett till en allvarlig humanitär katastrof. Utöver akut hunger leder vattensamlingarna till förorenat dricksvatten och diarrésjukdomar, hudinfektioner, ökad spridning av malaria och denguefeber samt stor risk för kolerautbrott.

Förstörda livsmiljöer, minskad mat- och vattentillgång och ökad klimatrelaterad migration förväntas även öka riskerna för väpnade konflikter i världen. Idag beräknas omkring 1,4 miljarder människor leva i konfliktdrabbade samhällen och av dessa lider 1 av 5 av allvarlig psykisk ohälsa. I en alltmer osäker värld kommer såväl vår fysiska som psykiska hälsa att påverka. Sverige kommer med stor sannolikhet att drabbas mildare än många andra länder men i en globaliserad värld kommer vi påverkas både direkt och indirekt.

Vilka hälsoeffekter kan vi vänta med anledning av klimatförändringarna och vilka globala och nationella åtgärder behöver ske för att minimera dessa effekter? För att öka kunskapen och förståelsen för vilka hälsorisker och sårbarheter som väntar på kort och lång sikt arrangerar Folk och Försvar ett seminarium med flera kunniga och erfarna experter tisdagen den 20 december.

Efter flera decennier av förbättrad hälsa och ökad mänsklig säkerhet för en stor majoritet av världens befolkning – hur kommer klimatförändringarna att utmana denna globala utveckling? Och vilka hälsoeffekter kommer vi se med anledning av ett varmare klimat i Sverige?

Varmt välkomna!

PROGRAM

Kaffe och frukostmacka serveras från kl. 09:30

10:00 Inledning
Hanna Waerland-Fager, programansvarig för globala säkerhetstrender, Folk och Försvar

10:05-11:00 

Klimatförändringarnas effekter på global hälsa och utveckling 
Anders Nordström, Sveriges ambassadör för global hälsa

Vilka globala hälsoutmaningar ser vi runt om i världen?
Sara Heyman, Sveriges Radios globala hälsokorrespondent

Gemensam frågestund 

Krishantering och internationell katastrofhjälp – erfarenheter från Pakistan
Ylva Jonsson Strömberg, krisberedskapschef för Svenska Röda Korset

Klimatförändringarnas hälsoeffekter i Sverige
Karin Ljung Björklund, tf enhetschef vid enheten för miljöhälsa, Folkhälsomyndigheten

Gemensam frågestund 

11:00 Seminariet avslutas 

Vänligen anmäl dig för att säkra din plats till årets sista seminarium:

Upptäck fler kalenderhändelser